Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Under andra praktiken utvecklar och fördjupar studenten sin kliniska kompetens, så att hen i slutet av perioden självständigt och som medlem i arbetsteamet klarar av att utföra de elementära uppgifter som hör till arbetsplatsens fysioterapi.

Studerande kan kritiskt granska sin verkliga handlingsberedskap till yrkespraktiken.

Läranderesultat

Efter avklarad praktik förväntas studenten:

 • vara medveten om det egna yrkets roll samt känner sitt ansvar inom multiprofessionella team

 • kunna söka, förstå och utnyttja dokumenterad information samt kunna muntligt och skriftligt redogöra för fysioterapiprocessen enligt den mall som arbetsplatsen har.

 • kunna komma till slutsatser gällande behovet av fysioterapin samt kunna planera och genomföra fysioterapin i samråd med patienter/klienter.

 • kunna flexibelt och progressivt tillämpa ändamålsenliga metoder, modeller och motionsformer i syfte att främja hälsa.

 • kunna i samarbete med patienten/klienten och anhöriga utvärdera fysioterapin samt kunna reflektera över sitt eget ledarskapskunnande i patient/klient/anhöriga förhållandet.

 • kunna aktivt som sakkunnig vara delaktig i arbetsgemenskapen samt kunna utnyttja andra professioners kunnande genom konsultation.

Förkunskaper

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1 & 2 (tidigare: Fysioterapimetoder)
Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi, Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem samt Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorganen (tidigare: Inriktad fysioterapi I och II)

Kursen ersätter följande kurser

ersätter inga tidigare kurser

Mer information

Den skriftliga uppgiften lämnas in i slutet av praktikperioden.

Litteratur

Se kursen: Inriktad fysioterapi 2

Studieaktiviteter

Praktik - 270 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd fältbedömning
Godkänd klientdemonstration
Godkänd fysioterapiberättelse av en klient
Slutförda uppgifter som fältet utsatt

Lärare

 • Hellsten Thomas
 • Ring Joachim
 • Sievers Hannele

Examinator

Sievers Hannele

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Fältperiod: FT 13 26.10-11.12 2015
FT 14 xx.4-xx.5 2016

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning