Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du utvecklar dina allmänna kompetenser genom att: - du erhåller kunskap om hur man kan främja en hälsofrämjande arbetskultur - du tillägnar dig kunskap i att planera, formulera mål och bygga upp strategier på grupp- och organisationsnivå - du behärskar huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning - du känner till arbetslivets styrdokument och lagstiftning Du utvecklar din kompetens i fråga om det egna yrkesområdet genom att: - du tillägnar dig kunskap om vad ett hälsofrämjande ledarskap innefattar och förstår hur en hälsofrämjande organisation fungerar - du uppvisar kunskap i förändringsprocesser i en organisationsutveckling ur ett hälsofrämjande perspektiv - du kan tillämpa teori till handling på olika arbetsplatser och organisationer - du förstår hur belastning uppstår i arbete och hur den kan påverkas - du känner till nationella och internationella modeller, direktiv och forskning om hälsofrämjande ledarskap och arbetsplats.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du - kunna identifiera de centrala begreppen inom hälsofrämjande organisation och ledarskap - ha beredskap att stöda en arbetsplats i hälsofrämjande ledarskap och organisationsutveckling med relevanta verktyg och modeller - kunna utifrån ett helhetsperspektiv planera åtgärder för att förebygga överbelastning och främja hälsa på arbetsplatsen

Innehåll

arbetsplats - Verktyg för hälsofrämjande arbete på organiCentrala begrepp i hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap - Nätverket; European network for Health Promotion Work Place (ENHPW) - Processarbete med ett case, till exempel en sation och ledarskap. - Salutogent ledarskap - Stress ur ett organisationsperspektiv - Trender inom arbetslivet

Förkunskaper

Kursen Hälsofrämjande idrott och motion

Mer information

Seminarier och kursevaluering har obligatorisk närvaro

Litteratur

- Hanson A.(2004) Hälsopromotion i arbetslivet. Studentlitteratur - Öqvist Oscar. (2008) Systemteori i praktiken - Konsten att lösa problem och når resultat. Gothia Förlag. Stockholm - Ahonen G, Anttonen H, Bergström M, ym. Ahonen G,Anttonen H, Bergström M, ym. ( 2002) Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen. Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen - tutkimuksen keskeiset havainnot. Työssä jaksamisen ohjelma Referenslitteratur och bra weblinkar - http://www.ttl.fi/Internet/partner/stv/Raportit/W HP+in+Europe.htm - http://www.enwhp.org/ - ENWHP Toolbox http://enwhp.werbeagentur- muenster.de/toolbox2/new/suche.php Artiklar presenteras under kursen och egna databas sökningar görs - Wolvén Lars Erik. (2000) Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Studentlitteratur - Eriksson, Andrea. (2011) Health Promoting Leadership - A study of the Concept and Critical Conditions for Implementation and Evaluation. Doctoral Thesis. Nordic School of Public Health. Gothenburg. Avaliable at; http://www.nhv.se/upload/Biblioteket/Andrea%20Eri ksson%20kappa.pdf

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 53 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Rapport, presentation på seminarie Hemuppgifter Självutvärdering

Lärare

 • Törnblom Cia
 • Ekman Petra

Examinator

Törnblom Cia

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning