Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att uppnå
hälsovårdarens familjeinriktade kompetens.

Studenten förstår betydelsen av
vårdens kontinuitet och arbetsfördelningen
mellan sjukhuset och
öppenvården.

Studenten kan på ett konstruktivt sätt
samarbeta med familjer i amningsfrågor både på
rådgivningen och puerperalavdelningen.

Studenten har kunskap om olika
amningssituationer i vårdverkligheten som ger
kunskap och bekräftelse för studenten som
amningshandledare.

Studenten kan följa upp förändringar i den
nyförlösta kvinnans
fysiska och psykiska hälsa och i den nyföddas
hälsa.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att vårda den nyförlösta kvinnan
och det nyfödda barnet under handledning på
barnsängsavdelning
Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa ohjattuna
hoitaa vastasyntynyttä lasta sekä synnyttänytta
naista lapsivuodeosastolla

Studenten kan följa upp moderns fysiska
återhämtning efter förlossningen och barnets
anpassning till livet utanför livmodern
Opiskelija osaa seurata äidin fyysistä
toipumista synnytyksen jälkeen sekä lapsen
sopeutumista elämään kohdun ulkopolella

Studenten kan stöda konkret amningen enligt
WHO:s principer och tillämpar denna kunskap med
alla familjer
Opiskelija osaa tukea imetystä WHO:n ohjeiden
mukaisesti ja soveltaa tätä tietoa perheiden
kanssa

Studenten har klar uppfattning och förståelse
om samarbetet mellan sjukhuset och öppenvård
Opiskelijalla on selkeä käsitys sekä ymmärrys
avohoidon ja sairaalan yhteistyöstä

Innehåll

WHO:s amningshandlarkurs teori och övningar på
Arcada

Yrkespraktik under handledning på
barnsängs/familjeavdelning 8t/dag -
5dagar/ve - 2 veckor

Uppföljning av moderns fysiska- och psykisk
hälsa post partum

Handledning och uppföljning av mor och barns
hälsa post partum
Eftergranskning efter regelbunden förlossning

Handledning av föräldrar i barnavård

Amningshandledning och förmåga att lösa de
vanligaste amningsproblemen på området

Dokumentering och mångprofessionellt samarbete
(bekanta sig med fysioterapeutens
arbete,socialvårdare,
näringsterapeut....)Fyll i uppföljnings
formuläret.

Förkunskaper

Deltagande i alla delar av kursen Graviditet och
hälsa.

Kursen ersätter följande kurser

Familjeinriktad hälsovård praktik A,
barnsängavdelning (purperalvård) för hälsovårdare

Mer information

Se itslearning

Litteratur

Postpartumitden:

Aktuella artiklar, föreläsningsmaterial samt
särskilt angiven litteratur.

Lapsivuodeaika, Maila Deufel, Elisabet
Montonen.
2016, Duodecim.
ISBN 978-951-656-480-0

För amningskursen:

Onnistunut imetys, Maila Deufel, Elisabet
Montonen (toim.)1.
painos 2010, 550 sivua, nidottu

ELLER

Amning idag, Kylberg, Westerlund, Zwedberg
2014, ISBN: 9789172059603

Samt övrig litteratur enligt anvisningar i
samband med kursen.

Rajantie J. Heikineheimo M.Renko M 2016
Lastentaudit, 6. upplagan. Duodecim. eller
Lindberg, Lagercrantz, 2012, Barnmedicin,
Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • simulering - 25 timmar
 • Praktik - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd handledd yrkespraktik

Inlämnat själv- ovh handledarens värdering,
arbetslista, egna
målsättningar
-inlämnat, godkänt skriftligt arbete

Lärare

 • Ekman Petra
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

eEligt avtal, 8t/dag

Skriftlig uppgift lämnas in inom en vecka efter
avslutad praktik

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 09:00 - 16:00 B320 Familjeinriktad hälsovård 2 WHO amningskurs obligatorisk närvaro Niemi Annika
2019-09-06 09:00 - 12:00 D4106 Familjeinriktad hälsovård 2 Postpartum BM + HV hälsovård 2 Niemi Annika
2019-09-10 09:00 - 16:00 B320 Familjeinriktad hälsovård 2 WHO Amningskurs Niemi Annika
2019-09-26 09:00 - 12:00 E490 Praktik: Barnsäng post partum simulering Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-09-26 09:00 - 12:00 E487.3 Praktik: Barnsäng Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-09-26 13:00 - 16:00 B327 Praktik: Barnsäng grupptentamen i postpartumvård Niemi Annika
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-10-04 09:00 - 16:00 E488 Familjeinriktad hälsovård 2 Folkhälsans Mentaliseringsseminarium på Paasitorni Niemi Annika
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-10-07 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-08 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-09 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-10 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-11 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-14 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-15 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-16 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-17 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2019-10-18 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng

Kurs och studieplanssökning