Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmålet är att studenten efter avslutad
kurs har en grundläggande kunskap om
läkemedelsbehandling och klarar av
läkemedelsräkningen så att en säker
patientvård kan utföras.

Du förstår grunderna i patientsäkerhetsarbetet
i Finland och kan ge exempel på de vanligaste
säkerhetskteorierna.

Denna kurs bidrar till att utveckla kompetensen:
Kontextuell klinisk vårdande och medicinsk
kompetens.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen att

 • se läkemedelsbehandling i patientvården som en
  helhet som omfattar kunskap inom olika områden
  såsom etik,
  juridik, anatomi, fysiologi och kemi, farmakologi
  och matematik
 • känna till olika former av läkemedel och i
  huvuddrag veta hur läkemedlen påverkar organismen
 • känna till de olika skedena i
  läkemedelsbehandlingsprocessen
 • vara medveten om vad som är säker
  läkemedelsbehandling och se kopplingen till
  patientsäkerhet
 • vara medveten om sitt ansvar vid
  läkemedelshantering och kunna handla enligt
  direktiven givna av arbetsgivaren
 • behärska den terminologi och de
  räkneoperationer som behövs för att garantera
  patientens säkerhet
 • ha beredskap att handleda patienten i frågor
  som berör läkemedelsbehandling

Du kan förklara begreppen som används i
patientsäkerhetsarbetet.
Du kan ge exempel på de vanligaste
säkerhetsteorierna.
Du förstår hur risker kan förebyggas och
begränsas.
Du kan ge exempel på hur mänskliga faktorer
påverkar ditt arbete och hur du genom att arbeta
i team kan
förbättra säkerheten.

Innehåll

Teoriundervisning

 • Inledning, presentation av innehåll och
  litteratur
 • Definitioner och begrepp.
 • Läkemedlets skede i organismen
 • Administrationssätt och läkemedelsformer
 • Etikettydning, recept och utdelning av
  läkemedel till patienten
 • Säker läkemedelsbehandling
 • Patientsäkerhet
 • Sjukskötarens ansvarsområde
 • Biverkningar och felanvändning av läkemedel
 • Läkemedel för specialgrupper, läkemedel och
  äldre

Workshop 1-6 i läkemedelsräkning i grupper
enligt
utbildningsprogram

 • Introduktion till Pharmaca Fennica
 • Räkneövningar

Nätkursen Professionell patientsäkerhet -
webbutbildning.
web: potilasturvaportti.fi.
Registreringsadressen
får
du från ItsLearning.
Patientsäkerhet: mänskliga faktorer,
systemsäkerhet
och säkerhetskultur.

Förkunskaper

Kursen är en fri helhet som integreras delvis med
kursen klinisk vård I. Studenten bör ha deltagit
i kursen anatomi och fysiologi för att kunna
delta i denna
kurs.

Mer information

Studenten måste ha kursen godkänd före hen kan
gå ut på praktik.
Efter avklarad kurs, skall studenten tentera
läkemedelsräkning varje termin.
Läkemedelsräkningstenten får inte vara äldre än
6
månader då man går ut (datumet då praktiken
startar).

Litteratur

 • Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon
  käsikirja. SanomaPro. Helsinki.

 • Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito. SanomaPro,
  Helsinki

Alternativ på svenska:

 • Hordeng H. & Spigset O. (red.). Farmakologi
  och
  farmakologisk omvårdnad. 2009.
  Studentlitteratur.
  Lund.
 • Kompendium i läkemedelsräkning
  (övningsuppgifter)
 • annat studiematerial och föreläsningsmaterial
  på Itslearning

Rekommenderad litteratur:

 • Kivelä S-L. 2004. Vanhusten lääkehoito.
  Hygieia. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. ISBN
  951-26- 5117-3.

 • Kragh A. (red.) 2005. Äldres
  läkemedelsbehandling ? orsaker och risker vid
  multimedicinering.
  Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03906-9

 • Ranta I. (toim.).Sairaanhoitaja & lääkehoito.
  Hoitotyön vuosikirja 2013.
  Sairaanhoitajaliitto.
  Fioca Oy. Helsinki.

Böcker i läkemedelsräkning:

 • Ernvall Sirpa, Pulli Antero, Salonen Anne-
  Marie,
  Nurminen Marja-Leena, Kaukkila Hanna-Sisko,
 • Läkemedelsräkning. Utbildningsstyrelsen 2006
  .
  ISBN 952-13-2734-0.
  alternativt
 • Ernvall S. m.fl. 2005. Lääkelaskenta. WSOY.
  Porvoo. ISBN 951-0-30244-9

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 90 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Nätkursen i patientsäkerhet bör vara avklarad senast 20.12.2020

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande examinationer:

 1. Tentamen i läkemedelsbehandling
 2. Tentamen i läkemedelsräkning
 3. Genomförd nätbaserad kurs i patientsäkerhet

Läkemedelsbehandlingsentamen består av en
teoretisk
del som innefattar läkemedelsbehandlingen och
värderas med vitsord.

Läkemedelsräkningstentamen innehåller 10 tal
som för godkänd prestation alla skall vara rätt
räknade.
Läkemedelsräkningen värderas med
godkänd/underkänd.

Patientsäkerheten avläggs som en nätbaserad
kurs. Intyg över gjord kurs lämnas in på
itsLearning. Mer information
under närundervisningstillfällena.

OBS!
För att få gå ut på yrkespraktik bör man ha denna
kurs avklarad.

Lärare

Skogster Annika

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2019-12-20 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-16 09:15 - 12:00 F143 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Introduktionsföreläsning - Be there! Skogster Annika
2019-10-18 09:15 - 12:00 F249 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori Skogster Annika
2019-10-21 09:15 - 12:00 F249 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsräkning - olika typers räknesätt inom läkemedelsbehandling (Rekommenderar att du är närvarande!) Skogster Annika
2019-10-23 09:15 - 12:00 F249 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori Skogster Annika
2019-10-24 09:15 - 12:00 F249 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori Skogster Annika
2019-10-28 10:15 - 16:00 D4110 Läkemedelsworkshop Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-10-29 10:15 - 16:00 D4110 Läkemedelsworkshop Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-11-12 12:00 - 14:00 B323 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2019-11-12 12:00 - 14:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2019-11-12 12:00 - 14:00 F365 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2019-11-12 12:00 - 14:00 E383 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Teori tentamen Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Skogster Annika
Åkermarck Erica
2019-11-18 12:30 - 16:00 D4110 FRIVILLIGA Läkemedelsworkshop Tema enligt önskemål, ha färdiga frågor när ni kommer! Skogster Annika
2019-11-20 08:45 - 16:00 Läkemedelsworkshop tillsammans med klinisk vård 1 skills Skogster Annika
2019-12-02 09:15 - 12:00 D4110 FRIVILLIGA Läkemedelsworkshops Läkemedelsworkshops för er som inte har klinisk vård. Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-12-03 12:15 - 15:00 D4110 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops för er som inte har klinisk vård. Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-12-11 08:30 - 11:30 D4110 Läkemedelsworkshop Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-12-11 12:30 - 16:00 D4110 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Räkneworkshops. Du deltar endast i det du känner att du behöver! Boka in dig på itsLearning Skogster Annika
2019-12-12 11:45 - 13:00 B323 Läkemedelsräkning TENTAMEN TENTAMEN I första hand för dem som skall delta i lucia 13.12!!! Boka in er på itsLearning. Skogster Annika
2019-12-12 13:30 - 16:30 F365 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Tentamern läkemedelsräkning - Boka in er i itsLearning Skogster Annika
2019-12-13 10:00 - 15:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Tentamen i läkemedelsräkning - Boka in er i itsLearning! kl 10:00 klass E385 kl 12:00 klass E385 Skogster Annika
2019-12-16 12:00 - 15:00 D4110 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsworkshops för dem som inte kom igenom läkemedelsräknetenten Skogster Annika
2019-12-17 09:00 - 11:00 D4110 Läkemedelsworkshop Skogster Annika
2019-12-17 12:00 - 16:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Omtentamen i läkemedelsräkning - boka in er i itslearning vid behov Skogster Annika
2020-01-08 09:15 - 11:00 F365 Läkemedelsbehandling OMTENTAMEN teoridelen OMTENTAMEN i Läkemedelsadministration teoridelen Skogster Annika
2020-01-08 12:00 - 16:00 D4110 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsräkning workshops Skogster Annika
2020-01-09 13:00 - 16:00 D4110 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Läkemedelsräkning workshops Skogster Annika
2020-01-13 12:00 - 16:00 E385 Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Tentamen i läkemedelsräkning Skogster Annika
2020-01-20 12:30 - 15:30 E383 Läkemedelsräkning OMTENT - Medication calculation RE-EXAM Omtentamen i räknetenten Re-exam in the calculation exam Skogster Annika

Kurs och studieplanssökning