Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten förstår begreppet hälsa ur ett livscykelperspektiv.
Studenten identifierar individers resurser och utmaningar
för det hälsofrämjande arbetet. Studenten förstår hälsa som
resurs och hälsofrämjande arbete som angeläget både på individ-
och på samhällelig nivå såväl i Finland som i övriga Norden.
Studenten får färdigheter i första hjälp.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
1. Redogöra för samt konkretisera grundläggande
begrepp inom hälsovård (t.ex. hälsa, hälsofrämjande,
livskvalitet, salutogenes, jämlikhet i hälsa, preventiv och promotiv vård)
2. Beskriva det hälsofrämjande arbetet för olika
åldersgrupper
3. Diskutera faktorer som inverkar hälsofrämjande
eller skapar ohälsa under människans livscykel
4. Ge exempel på metoder för det hälsofrämjande
arbetet inom det egna verksamhetsområdet
5. Förklara hälsa som en process i ett sammanhang
för att öka individens välbefinnande och delaktighet
6. Redogöra för befolkningens hälsa i relation
till genus och socioekonomisk ställning.

Studenten förväntas kunna bedöma och agera rätt i
olyckssituationer, ha kunskap att handla rätt vid
olika sjudomsanfall, ha kunskap i hjärtlungräddning och
användning av defibrillator.

Innehåll

Hälsobegreppet och hur man relaterar till det i olika livssituationer
Folkhälsovetenskap, innehåll och metoder
Hälsovård för olika åldersgrupper
Hälsofrämjande verksamhet
Ojämlikhet i hälsa
Genustänkande

Förkunskaper

Inga

Mer information

Ifall du har ett första hjälp-intyg som är i kraft
kan du vara i kontakt med Pauleen Mannevaara som
ansvarar för den delen av kursen.

Litteratur

Aktuella forskningsartiklar och avhandlingar

Eriksson, Katie. 2018. Vårdvetenskap. Vetenskapen om vårdandet. Om det tidlösa i tiden. Liber. ISBN 978-91-47-10665-3
Scriven, A. 2010. Ewles & Simnett Hälsoarbete.
Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07308-8.
Medin, J. och Alexandersson, K. 2000. Begreppen hälsa och hälsofrämjande - en litteraturstudie.
Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-01598-9.
Rostila M. och Toivanen, S. 2012. Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Liber. ISBN 978-91-47-09975-7.

Referenslitteratur:

Rosling, Hans, Rosling Ola och Rosling Rönnlund, Anna. Factfulness: Tio knep som hjälper dig att förstå världen. 2018. Natur&Kultur. ISBN 9789127149946.
Starrin, B & Rönning, R. 2011. Socialt kapital. Liber.
Naidoo, J. & Wills, J. 2005. Folkhälsa och hälsofrämjande
insatser. Studentlitteratur.

Terveyden edistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja
terveysministeriö. Julkaisuja 2006:19.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 23 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Läranderesultaten examineras dels i form av gruppvisa
presentationer i klass som lämnas in skriftligt på förhand och
dels genom en sammanfattande sway-presentation som kopplas till
kurslitteraturen. Mer information om dessa fås på första
föreläsningen.

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Grönlund Anu
 • Mannevaara Pauleen
 • Savolainen Jari
 • Stenbäck Pernilla
 • Törnblom Cia

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning (92 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se rumsbokningarna i ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 08:00 - 10:30 F249 Hälsovård och hälsofrämjande Introduktion till kursen. Viktig information av studerandehälsovårdarna samt Sjuksköterskeföreningen. Nyberg Anu
2019-09-02 12:00 - 15:00 F249 Hälsovård och hälsofrämjande Livscykelperspektivet. Hälsa för barn. Nyberg Anu
Törnblom Cia
2019-09-04 08:00 - 10:30 F249 Hälsovård och hälsofrämjande Genomgång av uppgift med barn, introduktion till unga Nyberg Anu
2019-09-05 12:30 - 15:00 Hälsovård och hälsofrämjande Självstudier
2019-09-09 12:00 - 14:30 F249 Hälsovård och hälsofrämjande Genomgång av uppgift om unga, introduktion till unga vuxna. Expertföreläsning av Camilla Wikström-Grotell om fysisk aktivitet och rörelseglädje. Nyberg Anu
Wikström-Grotell Camilla
2019-09-09 14:30 - 17:00 Hälsovård och hälsofrämjande Självstudier
2019-09-18 09:30 - 12:00 F249 Hälsovård och hälsofrämjande Genomgång av uppgift om unga vuxna, introduktion till människor i arbetsför ålder Nyberg Anu
Törnblom Cia
2019-09-18 12:30 - 15:00 Hälsovård och hälsofrämjande Självstudier
2019-09-23 13:00 - 15:30 F249 Hälsovård och hälsofrämjande Genomgång av uppgift med människor i arbetsför ålder, introduktion till äldre Nyberg Anu
Törnblom Cia
2019-09-24 13:00 - 15:30 Hälsovård och hälsofrämjande Självstudier
2019-10-02 09:30 - 12:00 F249 Hälsovård och hälsofrämjande OBS! Stora auditoriet! Ann Rudman från Karolinska Institutet föreläser om Stresshantering för sjukskötare. Föreläsningen ges i samarbete med deltagare i kursen Ledarskap och tjänstedesign. Nyberg Anu
Törnblom Cia
2019-10-02 13:00 - 15:30 Hälsovård och hälsofrämjande Självstudier
2019-10-10 09:30 - 12:00 F249 Hälsovård och hälsofrämjande Aktuellt och framtidsvisioner Nyberg Anu
2019-10-10 12:30 - 15:00 Hälsovård och hälsofrämjande Självstudier
2019-10-16 13:00 - 15:30 F249 Hälsovård och hälsofrämjande Aktuella fenomen och framtidsvisioner. Vi diskuterar utgående från ett Ted Talk med Hans och Ola Rosling. Kursens sista föreläsning! Nyberg Anu

Kurs och studieplanssökning