Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Studenten innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att skriva rapporter och andra dokument relaterade till arbetslivet. Studenten kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, mötesteknik, brev och rapporter.

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller motsvarande.

Litteratur

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet/Så här ska det låta
Språkrådet: Svenska skrivregler
Referenslitteratur, artiklar och stenciler enligt anvisningar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 dokument 20 p
Examination 2 rapport 40 p
Examination 3 förhör 40 p

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

2016-03-11 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 10:15 - 11:45 F367 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Eklund Kaj
2020-01-16 10:15 - 11:45 E383 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Eklund Kaj
2020-01-22 13:00 - 14:30 F367 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Eklund Kaj
2020-02-06 10:15 - 11:45 F367 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Eklund Kaj
2020-02-12 12:30 - 14:00 B323 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Eklund Kaj
2020-02-13 10:15 - 11:45 E387 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Eklund Kaj
2020-02-19 13:00 - 16:00 D4107-08 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A+B Eklund Kaj
2020-02-27 10:15 - 11:45 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A Eklund Kaj
2020-03-03 10:15 - 11:45 D4107-08 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A+B Eklund Kaj
2020-03-12 10:15 - 11:45 F367 Inhemska språk 1, svenska för FT och II A+B Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning