Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden förstår testningens och träningens möjligheter att utveckla individens olika fysiska egenskaper för att prestera bästa möjliga resultat ur fysiologisk och träningsmässig synvinkel och att studeranden kan planera, utföra och utvärdera ett träningspass och ett testningstillfälle för en vald målgrupp inom idrott. Studeranden är medveten om värdegrunden och de etiska principerna inom antidopingverksamheten. Studeranden lär sig att jobba både självständigt och i grupp samt att söka, kritiskt granska och hantera information samt att utveckla sig själv inom sitt eget expertisområde inom idrott.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande - Förstå testning och träning av olika fysiska egenskaper, deras träningsprinciper och kopplingar till varandra inom idrott på en djupare och bredare fysiologisk nivå. - Känna till hur olika förhållanden kan påverka idrottsprestationen. - Vara medveten om de etiska principerna gällande antidopingverksamheten. - Kunna planera, utföra och utvärdera testning och träning målinriktad inom idrott. - Kunna hitta och utnyttja vetenskaplig baserad information för att motivera sina val i träning och testning.

Innehåll

Innehåll: - Träning och testning av den fysiska prestationsförmågan - Träningens påverkningsmekanismer och metoder - Träning under olika förhållanden - Doping

Förkunskaper

Test- och träningslära, Belastnings- och idrottsfysiologi

Mer information

Obligatorisk närvaro på lektioner. Kursens undervisningsspråk är engelska vid behov.

Litteratur

Allt material (t.ex. artiklar, föreläsningsmaterialet) som finns på Itslearning och i uppgifterna. Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M. 2009. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa. Sisu idrottsböcker. Bompa & Haff. 2009. Periodization: Theory and methodology of Training. 5th edition. Human Kinetics. Cook, G. 2010. Movement. Functional Movement Systems: Screening, Assessment and Corrective Strategies. Lotus Publishing. Dwyer, G.B. & Davis, S.E. (red) 2005. ACSM’s Health-related Physical Fitness Assessment Manual. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. Fleck, S.J. & Kraemer, W.J. 2004. Designing resistance training programs. Third edition. Human Kinetics. Katch V.L., McArdle W.D. & Katch F.I. 2011. Essentials of exercise Physiology. Fourth edition. Lippincott Williams and Wilkins. Kenney, W.L., Wilmore, J.H. & Costill, D.L. 2015. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics. Keskinen, K.L., Häkkinen, K. & Kallinen, M (red.) 2004 eller nyare. Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellinen seura. Larsen, F. & Mattsson, M. 2013. Kondition och uthållighet för träning, tävling och hälsa. SISU Idrottsböcker. Tanner, R. & Gore, C. (red) 2013. Physiological tests for elite athletes. Second Edition. Human Kinetics. Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M., Augustsson, S. & Karlsson, J. 2008. Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering. SISU Idrottsböcker. Thompson, W.R., Gordon, N.F. & Pescatello, L.S. (red.) 2010. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Eight Edition. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 11 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Basgruppsarbete - 48 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 27 timmar
 • Självstudier - 8 timmar
 • Nätbaserade - 11 timmar
 • Seminarier - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsordet för hela kursen kommer från kursens första del 'Testning och träning' som innehåller ett projektarbete (teoretiskt och praktiskt arbete). Dessutom krävs deltagande i kursens obligatoriska delar. Uppgifterna i kursens andra del måste lämnas in i tid och vara godkända. Uppgifterna har antingen neutral (±0) eller höjande (+1) inverkan på slutvitsordet.

Lärare

Jungell Jacob

Examinator

Jungell Jacob

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning