Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du utvecklar dina kompetenser genom att: - du kan utnyttja forskning, och kritiskt granska information om levnadsvanor som fysisk aktivitet, återhämtning, sömn, stress och matvanor från ett folkhälsoperspektiv - du kan använda internationella informationskällor och utnyttja informations-och kommunikationsteknik i ditt arbete - du kan genom att tillämpa kunskap och kommunikationsverktyg vara med och främja hälsan

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande: -kan beskriva begreppet hälsokommunikation -kunna redogöra för olika metoder och kanaler för hälsokommunikation på olika nivåer, med fokus på samhällsnivå -visa fördjupad kunskap i levnadsvanorna; fysisk aktivitet, återhämtning, sömn, stress och matvanor. -kan särskilja på målmedveten och icke målmedveten hälsokommunikation och se dess möjligheter att påverka i det hälsofrämjande arbetet - och kan tillämpa teoretisk kunskap om hälsa och levnadsvanor, formulera ett hälsobudskap och planera en workshop

Innehåll

- Kunskap om hälsokommunikation - Verktyg för hälsokommunikation på samhällsnivå, att göra en kampanj - Fakta om levnadsvanor

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Kurslitteratur meddelas av läraren i början av kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Veckorapporter (sways)

Examinationskrav

Demonstrationer, veckorapportering på Sway Presentationer i klass Rapport

Lärare

 • Ruutu Katri
 • Törnblom Cia
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Törnblom Cia

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-05-31

Kursens tidtabell

Närmare info på Itslearning

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-12-18 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-24 09:30 - 12:00 B522 Hälsokommunikation Introduktion + folkhälsa och Hälsokommunikation Ruutu Katri
Törnblom Cia
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-24 14:00 - 14:30 Hälsokommunikation Webinarie 1 Törnblom Cia
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-01 09:00 - 12:00 B320 Hälsokommunikation Stress(Cia) Ruutu Katri
Törnblom Cia
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-01 12:15 - 14:30 D4106 Hälsokommunikation Social inclusion (Projektet På samma linje) + Webbinar Ruutu Katri
Törnblom Cia
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-08 09:30 - 12:00 D4110 Hälsokommunikation Sömn med Katri Ruutu Katri
Törnblom Cia
2019-10-08 14:00 - 14:30 Hälsokommunikation Webinarie 3 Törnblom Cia
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-15 14:00 - 14:30 Hälsokommunikation Webinarie 4 Törnblom Cia
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-16 09:30 - 12:00 D4109 Hälsokommunikation Matvanor (Cia) Ruutu Katri
Törnblom Cia
2019-12-17 09:00 - 15:00 D173 Hälsokommunikation Seminarium Ruutu Katri
Törnblom Cia
2019-12-18 10:00 - 11:00 D173 Hälsokommunikation Seminarium Törnblom Cia

Kurs- och studieplansökning