Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studenten utvecklar sin förmåga att identifiera relevanta utvecklings- och problemområden inom professionen. Studenten utvecklar sin förmåga i att särskilja utvecklingsbehovet och att avgränsa området till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: - vara förmögen att självständigt söka relevant bakgrundsinformation till sitt problemområde - kunna utifrån den tidigare kunskapen identifiera kunskapsbehovet inom det valda området - kunna formulera en avgränsad problemställning och ett klart syfte som grund för det kommande examensarbetet

Innehåll

- Grupphandledning - Skapande av idé till eget examensarbete - Deltagande och presentation vid idéseminarium - Att lyssna på 4 Thesis Forum presentationer

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 115 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att 1) studenten deltar aktivt i grupphandledningens idéfas och 2) att studenten deltar aktivt i idéseminariet samt presenterar sin skriftliga idé för examensarbetet. Idén baseras på minst 5 forskningsartiklar och har en avgränsad problemställning och ett klart syfte. Kursdelen bedöms godkänd/underkänd.

Lärare

 • Jungell Jacob
 • Kiukas Carina
 • Ruutu Katri
 • Taskinen Topi
 • Vaappo Marko
 • Vienola Riitta

Examinator

Taskinen Topi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning