Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden känner till olika delområden av den fysiska prestationsförmågan och deras fysiologiska grunder i människokroppen. Studeranden förstår hur olika typer av fysiska belastningar och träningssätt påverkar människokroppens fysiologiska funktioner och den fysiska prestationsförmågan samt förstår anpassningsprocesserna i kroppen efter fysisk träning. Studeranden får både en teoretisk och praktisk inblick i konditionstestningsverksamheten och testfysiologin genom att utföra testen praktiskt på egen hand. Studeranden kan tillämpa det kunnandet och lär sig att planera träningen för att främja hälsa, välbefinnande och fysisk aktivitet för olika målgrupper samt för att förbättra den fysiska prestationsförmågan och för att nå uppsatta mål i en utvald idrottsgren eller aktivitet. Studeranden är medveten om värdegrunden och de yrkesetiska principerna inom konditionstestnings- och träningsverksamheten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande - Känna till vad den fysiska prestationsförmågan innebär - Känna till allmänna grundprinciper i träning och träningens verkningsmekanismer i kroppen - Känna till grunderna i testning och värdering av fysisk förmåga - Känna till olika testmetoders innehåll, teoretiska bakgrund och användningsområden - Känna till vad högklassig konditionstestning betyder och innehåller - Känna till sitt eget ansvar då han/hon utför konditionstest och träning - Kunna utföra de vanligaste konditionstesten - Känna till testutrustningen som används vid de vanligaste konditionstesten - Känna till hur man tolkar resultat av de vanligaste konditionstesten - Kunna välja lämpliga test för olika målgrupper och utnyttja testresultat i träningsplaneringen - Kunna planera träningen ändamålsenligt och systematiskt på kortare och längre sikt - Känna till träning av olika fysiska egenskaper - Känna till hur man tillämpar allmän träningslära inom olika idrottsgrenar eller aktiviteter - Kunna lära sig tillsammans med andra och kunna dela med sig av sin kunskap inom sin arbetsgemenskap - Kunna framföra och argumentera för sina synpunkter i testnings- och träningsverksamheten - Kan förmedla sitt budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom olika kommunikationsstilar och -medel som är anpassade till målgrupp och kontext

Innehåll

- Fysisk prestationsförmåga och fysiska egenskaper - Allmänna saker (säkerhet, kvalitet, etik osv.) gällande konditionstestning - Träningsplanering, allmänna träningsprinciper och begrepp - Testnings- och träningsfysiologi - Testning och träning av uthållighet -Testning och träning av styrka - Testning och träning av snabbhet - Testning och träning av rörlighet och koordination - Testning av kroppssammansättning

Förkunskaper

- Anatomi, fysiologi och biomekanik - Hälsofrämjande, idrott och motion - Belastnings- och idrottsfysiologi

Mer information

Närvaro är obligatorisk på kursinfo, praktiska övningar, seminarier och handledningstillfällen. Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått pga Corona virus spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Därmed sker undervisningsverksamhet på distans och på plattformerna Itslearning, Zoom och Teams.

Litteratur

Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M. 2009. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa. Sisu idrottsböcker. Hallén, J. & Ronglan, L.T. 2011. Träningslära för idrotterna. Sisu idrottsböcker. Keskinen, K.L., Häkkinen, K., Kallinen, M., Kuivalainen, J. & Aartolahti, E. (red.) 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen: käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellinen seura. Material och artiklar på Itslearning + egna anteckningar + valfritt stödmaterial Mattsson, M. 2014. Träningsplanering. Sisu idrottsböcker. Mattsson, M. & Larsen, F. 2013. Kondition och uthållighet: för träning, tävling och hälsa. Sisu idrottsböcker. Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K. (red.) 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus Oy. Michalsik, L. & Bangsbo, J. 2004. Aerob och anaerob träning. Sisu idrottsböcker. Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M., Augustsson, S. & Karlsson, J. 2008. Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering. SISU Idrottsböcker. Referenslitteratur: Dwyer, G.B. & Davis, S.E. (red) 2005. ACSM?s Health-related Physical Fitness Assessment Manual. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. Fogelholm, M., Vuori, I. & Vasankari, T. (red) 2011. Terveysliikunta. Kustannus Oy Duodecim. Suni, J. & Taulaniemi, A. (red.) 2012. Terveyskunnon testaus ? Menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro Oy. Tanner, R. & Gore, C. (red) 2013. Physiological tests for elite athletes. Second Edition. Human Kinetics. Thompson, W.R., Gordon, N.F. & Pescatello, L.S. (red.) 2010. ACSM?s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Eight Edition. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. Åstrand, P.-O., Rodahl, K., Dahl, H.A. & Stromme, S.B. 2003. Textbook of Work Physiology. Physiological Bases of Exercise. Fourth Edition. Human Kinetics.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 45 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 75 timmar
 • Självstudier - 54 timmar
 • Seminarier - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsordet för hela kursen består av - Delprov/examinationer (1/3) - Träningsprogram-kursarbetet (1/3) - Praktiska arbeten och deras skriftliga rapporter (1/3) Dessutom krävs aktivt deltagande i kursens obligatoriska delar och att uppgifterna lämnas in i tid och är godkända.

Lärare

 • Jungell Jacob
 • Ruutu Katri

Examinator

Ruutu Katri

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-08-31

Omtentamensdatum

 • 2020-03-20
 • 2020-06-05

Kursanmälningstid

2019-12-02 till 2020-02-15

Examinationsformer

 • 2020-04-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 10:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Kursinfo (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-01-09 10:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Grundläggande test- och träningslära Ruutu Katri
2020-01-14 09:00 - 11:00 B518 Test- och träningslära Träningsplanering och handledning av grupparbete (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-01-16 09:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Kroppssammansättning och antropometri Ruutu Katri
2020-01-21 09:00 - 15:00 M703 Test- och träningslära Antropometriska mätningar (obligatorisk närvaro) kl. 9.-11.30 (Grupp A) kl. 12-14.30 (Grupp B) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-01-21 09:00 - 15:00 M702 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-01-23 10:15 - 12:15 D4109 Test- och träningslära Träningsplanering Ruutu Katri
2020-01-30 09:00 - 12:00 F365 Test- och träningslära Tent 1 Ruutu Katri
2020-02-04 10:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Uthållighetsprestationsförmåga Ruutu Katri
2020-02-06 09:00 - 11:00 B326 Test- och träningslära Uthållighetsprestationsförmåga Ruutu Katri
2020-02-06 12:00 - 14:00 B326 Test- och träningslära Aerob uthållighetsträning (Del 1) (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-02-11 09:00 - 14:30 M703 Test- och träningslära Indirekt submaximalt cykerergometertest (obligatorisk närvaro) Kl. 9-10.30: Grupp 1 Kl. 10.30-12: Grupp 2 Kl. 12.30-14: Grupp 3 Ruutu Katri
2020-02-11 09:00 - 14:30 M702 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-02-13 12:00 - 14:00 M703 Test- och träningslära UKK-gångtest (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-02-13 12:00 - 14:00 M702 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-02-17 09:30 - 11:30 M702 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-02-17 09:30 - 11:30 M703 Test- och träningslära Direkt maximalt syreupptagningstest (obligatorisk närvaro) kl. 9.30-11.30 (Grupp 1) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-02-18 09:30 - 14:00 M703 Test- och träningslära Direkt maximalt syreupptagningstest (obligatorisk närvaro) kl. 9.30-11.30 (Grupp 2) Kl. 12-14 (Grupp 3) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-02-18 09:30 - 14:00 M702 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-02-25 09:30 - 12:00 E387 Test- och träningslära Analys och tolkning av testresultat från VO2max-test (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-02-26 10:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Aerob uthållighetsträning (Del 2) (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-02-27 10:00 - 13:00 M602 Test- och träningslära Snabbhetsuthållighetsträning (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-02-27 10:00 - 13:00 M703 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-03-11 10:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Styrka och kraftproduktion Ruutu Katri
2020-03-11 13:00 - 14:00 B326 Test- och träningslära Styrketräning (Del 1) (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-03-12 10:00 - 14:00 M703 Test- och träningslära Muskelkonditionstest och snabbstyrketest (obligatorisk närvaro) Kl. 10-11.45 (Grupp A) Kl. 12.15-14 (Grupp B) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-03-12 10:00 - 14:00 M704 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-03-12 10:00 - 14:00 M602 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-03-24 10:30 - 13:30 M704 Test- och träningslära Styrketräning (Del 2) (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-03-24 10:30 - 13:30 M602 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-03-25 12:30 - 14:00 B326 Test- och träningslära Handledning av grupparbete (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-03-31 09:00 - 11:00 B326 Test- och träningslära Snabbhet, rörlighet och koordination Ruutu Katri
2020-04-02 10:00 - 13:00 M602 Test- och träningslära Testning och träning av snabbhet (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-04-06 09:00 - 12:00 F365 Test- och träningslära Tent 1, omtent 2 Ruutu Katri
2020-04-07 10:00 - 13:00 M602 Test- och träningslära Testning och träning av rörlighet och koordination (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-04-16 09:00 - 12:00 F365 Test- och träningslära Tent 2 Ruutu Katri
2020-04-21 09:00 - 15:00 B326 Test- och träningslära Seminariet (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-04-22 09:00 - 15:00 B326 Test- och träningslära Seminariet Feedback- och reflektionstillfälle (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-05-20 09:00 - 12:00 F365 Test- och träningslära Tent 2, omtent 1 Ruutu Katri

Kurs- och studieplansökning