Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande: -Känner sin egen inlärningsstil och har förmågan att lära sig självständigt och att utveckla sin egen inlärningsstil -Kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap -Känner till olika inlärningsriktningar, inlärningsstilar och principer för (motorisk) inlärning -Känner till idrottsdidaktiska principer (att planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysiska aktiviteter) -Kan målmedvetet och mångsidigt använda olika modeller och stilar för instruktion och undervisning riktad till olika målgruppar -Kan skapa inlärnings- och instruktionsfilosofi som baserar sig på den egna värdegrunden och kunskapen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: -Känna till didaktikens bakgrund/historia och vara medveten om var pedagogiken och didaktiken befinner sig i den vetenskapliga världen och vara kapabel att reflektera kring olika inlärningsinriktningar (behavioristisk, konstruktivistisk m.m. ) -Ha grundläggande förståelse om de centrala begreppen inom didaktiken -Känna till målgruppens betydelse och begrepp elevbaserad syn och kunna tillämpa dessa till undervisning -Kunna planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysiska aktiviteter som har hälsofrämjande mål -Kunna beskriva och instruera de olika motoriska inlärningsfaserna (3 stycken) -Kunna använda olika undervisningsmetoder och förstå undervisningsstilarnas möjligheter (Mosston) -Förstå och tillämpa teorier gällande motivation och gruppdynamik till undervisning -Känna till och kunna tillämpa olika didaktiska metoder/modeller/teorier samt kan reflektera kring och utvärdera sin egen och andras undervisning och ledarskapsroll -Kunna ta ansvar om sitt arbete, följa tidtabell och ta i beaktande säkerhetsfrågor samt att skriva ett säkerhetsplan -Kunna hitta och utnyttja vetenskapligt baserad information inom pedagogiken och didaktiken och skapa en poster

Innehåll

-Centrala begreppen inom didaktiken -Elevcentrad undervisning -Motivation -Planering och idrottsundervisning -Motorisk inlärning och dess olika faser -Undervisningsmetoder: Mosston -Grupp, gruppdynamik och interaktion -Ansvarstagande & säkerhetsfrågor -Ledarskapsövningar -Tent och portfolio

Litteratur

-Föreläsningsmaterial -Jaakkola 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Kappaleet: 1, 2, 6, 7, 9 -12 (sammandraget finns på svenska) -Jaakkola, Liukkonen, Sääkslahti (toim) 2013. Liikuntapedagogiikka. Kappaleet: 16-20. (sammandraget finns på svenska)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 38 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 165 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: -Aktivt deltagande på alla timmar eller självständigt arbete via Itslearning -Tent -Projekt -Självständig planering och ansvarstagande gällande sin egen ledarskapsövning -Aktivt deltagande på varandras timmar (lö) och feedback diskussion. LÖ timmarna har obligatorisk närvaro 80 %. Observation/feedback blanketterna skall fyllas noggrant -Portfolio (inlämnad i god tid!) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: -Tent 50% -Ledarskapsövning & portfolio 50%

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Kiukas Carina
 • Taskinen Topi
 • Vaappo Marko
 • Tapio Pauliina

Examinator

Vaappo Marko

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2019-03-12 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-29 12:00 - 14:00 D4110 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-01-31 09:00 - 15:00 D4109 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-03 09:00 - 12:00 D173 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-10 09:00 - 12:00 D173 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-11 12:15 - 15:15 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-12 09:00 - 12:00 D4109 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-13 12:15 - 15:15 D4109 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-13 12:15 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-18 12:30 - 14:30 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-18 12:30 - 14:30 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tapio Pauliina
2020-02-28 09:00 - 12:00 D4107-08 Idrottsdidaktik och -pedagogik Tentamen Tapio Pauliina
2020-03-02 09:30 - 11:30 D173 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-03 12:30 - 15:30 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-04 09:00 - 12:00 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-09 09:00 - 12:00 D173 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-09 09:00 - 12:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Ledarskaps övningar Tapio Pauliina
2020-03-10 12:30 - 15:30 D4110 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-11 09:00 - 12:00 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-11 09:00 - 12:00 Kvarnen Idrottsdidaktik och -pedagogik Undervisningsövningar Tapio Pauliina
2020-03-16 09:00 - 13:00 D4106 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-16 12:00 - 16:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Undervisningsövningar Tapio Pauliina
2020-03-17 12:15 - 16:15 B320 Idrottsdidaktik och -pedagogik Projekt- och produktion Tapio Pauliina
2020-03-20 10:30 - 12:30 D173 Idrottsdidaktik och -pedagogik Grupphandledning (Praktiska övningar) Tapio Pauliina
2020-04-06 10:00 - 12:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-06 13:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-09 10:15 - 12:15 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-09 13:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-14 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-15 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-16 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-17 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-20 10:00 - 13:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-21 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-22 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-23 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-24 10:15 - 13:15 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina
2020-04-27 12:00 - 15:00 M602 Idrottsdidaktik och -pedagogik Praktiska övningar Tapio Pauliina

Kurs- och studieplansökning