Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studerande: Hälsofrämjande ledarskap: utvecklar sina färdigheter i att tillämpa kunskap, teori i praktiskt utförande av hälsofrämjande åtgärder i organisation och ledarskap på arbetsplatsen. I administrativa praktiken inom Sports Management målet är att praktikanten får en inblick i arbetssamfundets arbetsområde, får insikter i de arbetsuppgifter som är typiska och specifika för arbetssamfundet, kan utveckla och fördjupa sina kunskaper om arbetssamfundets betydelse i samhället, med hjälp av handledning kan utföra olika uppdrag och kan delta i eventuella aktuella projekt och arbetsuppgifter.

Läranderesultat

Läranderesultat är att studenten: - Förstå hur olika arbetsuppgifter/-roller är anknutit till arbetssamfunds verksamheten (missio, visio, strategi, mål). - Förstå hur verksamheten är organiserad i arbetssamfund på management / Hälsofrämjande perspektiv. - Förstå hurdan är organisations- och ledarskapskulturen är i arbetssamfundet. - Fördjupar sina teoretiska kunskaper inom management / hälsofrämjande ledarskap via litteratur och reflektera kunskaper arbetssamfunds verksamheten.

Innehåll

Studerande utvecklar, planerar, tillämpar och utvärderar hälsofrämjande åtgärder / verktyg på en arbetsplats. - Hälsostrategier för arbetsplatsen där människan ses som en resurs - Planerar ett hälsofrämjande konceptet, projekt på arbetsplatsen - Utvecklar en handlingsplan: t.ex. för arbetstagarnas välmående i arbetet - Implementering av redan befintliga hälsofrämjande åtgärder för medarbetarnas hälsa och välbefinnande - Utvärdering av hälsofrämjande insatser I administrativ praktik inom Sports Management skall praktikanten i mån av möjlighet uppfattas som en anställd arbetstagare i arbetssamfundet. Målet är att studeranden kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiken. Praktikanten skall kunna lära sig saker kopplade till uppgörandet och genomförandet av verksamhetsplaner och budget, planering och organisering av verksamhet samt kunna delta i möten och sammanträden och i mån av möjlighet fungerar som mötessekreterare. Praktikanten bekantar sig med det lokala och internationella idrottsarbetet som utförs.

Förkunskaper

Avklarat kursen Sport management/ Hälsofrämjande ledarskap Avklarat kursen Theories in Sports Management.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

125 timmar arbete 8 timmar rapportskrivning Instruktioner för praktikrapporten hittas på It´slearning.

Litteratur

Samma som på kurserna: Hälsofrämjande ledarskap

Studieaktiviteter

  • Rapport - 8 timmar
  • Praktik - 125 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Uppfyllda timmar på praktikplatsen Inlämnad praktikrapport

Lärare

Törnblom Cia

Examinator

Törnblom Cia

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-09-04 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:30 - 15:30 B518 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-10-24 09:00 - 12:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-12-16 12:00 - 15:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-03-20 09:00 - 12:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-04-14 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-15 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-16 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-17 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-20 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-21 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-22 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-23 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-24 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-27 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-28 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-29 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-04-30 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-05-04 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-05-05 08:00 - 16:00 Administrativ praktik 1
2020-05-26 09:00 - 12:00 D4106 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko

Kurs- och studieplansökning