Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten - utökar sitt övningsurval i de olika bollspelen genom en egen övning och egna ledarskapsövningar. -får en fördjupad förståelse i bollspelstaktik; lär sig identifiera taktiska likgeter i de olika bollspelen -kan kan analysera olika idrottsgrenar samt värdera del- och helhetsprestationer. -förbättrar och utvecklar sina grundkunskaper i olika idrottsgrenar och anpassad idrott. -fördjupar sig i de olika bollspelens metodik

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna tilllämpa olika grenar till olika målgrupper och kan tekniskt och taktiskt olika grenarna.

Innehåll

Innehåll: Volleyboll 20 % Innebandy 20 % Fotboll/Boboll 20 % Basketboll 20 % Ishockey/ Handboll 20 %

Förkunskaper

Inga

Mer information

Arbetsformer; Öva egna färdigheter under praktiska lektioner, Analys, Ledarskapsövningar, Studiebesök, individuella uppgifter

Litteratur

Gren relaterad litteratur t.ex. officiella reglerna till olika grenarna. Vetenskapliga artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 40 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 54 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 29 timmar
 • Varav schemalagda studier: 104 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Taskinen Topi
 • Vaappo Marko

Examinator

Vaappo Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning