Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättning är att studeranden: - blir bekanta med idrottsgrenar i kursen - utvecklar sina egna grundfärdigheter och kunskaper

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: - kan/vet allmän princip och tekniker av idrottsgrenar i kursen - kan tillämpa och utveckla hälsofrämjande aktiviteter - kan analysera hur man lär ut olika motionsformer och hälsofrämjande aktiviteter till olika målgrupper

Innehåll

Innehåll: - Grundfärdigheter: hopp (höjd, längd), kast (kula, spjut, diskus), sprint och löpning, skrinning, övriga aktiviteter

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Gren relaterad litteratur t.ex. officiella reglerna till olika grenarna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 5 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 33 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 66 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 28 timmar
 • Varav schemalagda studier: 38 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Uppsatser

Lärare

Taskinen Topi

Examinator

Vaappo Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2007-11-05 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs- och studieplansökning