Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden får en helhetsbild om människokroppens struktur och funktion under fysisk belastning. Studeranden blir insatt i grundläggande idrottsfysiologi och motionens fysiologiska effekter. Studeranden känner till den fysiologiska bakgrunden av olika fysiska egenskaper, förstår anpassningsprocesserna i kroppen efter fysisk träning samt känner till hur fysiska belastningen påverkar olika fysiologiska funktioner i människokroppen. Dessutom utvecklar studeranden sina allmänna kompetenser genom att kunna lära sig tillsammans med andra och dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap samt genom att kunna samarbeta med andra och verka målinriktat i grupper.

Läranderesultat

Efter en avklarad kurs förväntas den studerande kunna - Förklara grundläggande begrepp i idrottsfysiologi - Redogöra för energi- och ämnesomsättning vid olika idrottsprestationer - Redogöra för kroppens akuta fysiologiska responser och långsiktiga anpassningar till olika former av fysisk aktivitet - Förstå grundläggande regleringsmekanismer (nervsystemet och endokrinologiska funktioner) i idrottsfysiologi - Visa förståelse för vad prestationsutvecklingen fysiologiskt beror på - Utföra grundläggande idrottsfysiologiska mätningar - Skriva en rapport om praktiska idrottsfysiologiska mätningar

Innehåll

Kursen behandlar människans grundläggande fysiologi i friskt tillstånd under fysisk belastning och adaptationer till fysisk belastning. Fokus på kursen är - Grundläggande begrepp inomi drottsfysiologi - Neuromuskulära systemets funktion under fysisk belastning - Energi- och ämnesomsättning - Kardiorespiratoriska systemets funktion under fysisk belastning - Hormonella systemet - Träningseffekter

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi och biomekanik; Hälsofrämjande, idrott och motion

Mer information

Obligatorisk närvaro: kursinfo, introduktionslektionen, praktiska övningen, egen presentation och feedback- och reflektionstillfället

Litteratur

KURSBOK Kenney, W.L., Wilmore, J.H. & Costill, D.L. 2015 (eller 2012). Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics. - Läs: Introduction och kapitel 1-8 samt s. 243-252, 261-287. - Obs! Nästan samma information finns i bokens gamla upplagor men sidnummer kan variera. STÖDLITTERATUR PÅ SVENSKA Michalsik, L. & Bangsbo, J. 2004. Aerob och anaerob träning. SISU idrottsböcker. (s. 10−98, 163-169, 207-211) Hallén, J. & Ronglan, L.T. 2011. Träningslära för idrotterna. SISU idrottsböcker. (s. 44−89) STÖDLITTERATUR PÅ FINSKA Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K. (red.) 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus Oy. STÖDLITTERATUR PÅ ENGELSKA Katch, V.L., McArdle, W.D. & Katch, F.I. 2011. Essentials of Exercise Physiology. Fourth Edition. Lippincott, Williams & Wilkins. ANNAT MATERIAL Material på Itslearning, egna anteckningar, instuderingsfrågorna och material från den praktiska övningen (och rapporten)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 22 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 3 timmar
 • Basgruppsarbete - 18 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 32 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

- Aktivt deltagande i kursens obligatoriska delar - Tentamen - Uppgifter och rapporter görs / lämnas in i tid och är godkända

Lärare

Ruutu Katri

Examinator

Ruutu Katri

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-01-17

Omtentamensdatum

 • 2019-11-22
 • 2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-22 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 12:00 - 14:00 D4109 Belastnings- och idrottsfysiologi Kursinfo (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-09-02 09:30 - 11:30 B328 Belastnings- och idrottsfysiologi Introduktion (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-09-05 09:30 - 12:00 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 1 Ruutu Katri
2019-09-12 09:30 - 12:00 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 2 Ruutu Katri
2019-09-18 09:15 - 11:45 B328 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 3 Ruutu Katri
2019-09-25 09:30 - 12:00 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 4 Ruutu Katri
2019-10-03 10:00 - 12:30 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Tema 5 Ruutu Katri
2019-10-09 09:30 - 14:00 M703 Belastnings- och idrottsfysiologi Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Kl. 9.30-11.30 (Grupp 1) Kl. 12-14 (Grupp 2) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2019-10-09 09:30 - 14:00 M702 Belastnings- och idrottsfysiologi Ruutu Katri
2019-10-10 09:30 - 14:00 M703 Belastnings- och idrottsfysiologi Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Kl. 9.30-11.30 (Grupp 3) Kl. 12-14 (Grupp 4) Ruutu Katri
2019-10-10 09:30 - 14:00 M702 Belastnings- och idrottsfysiologi Ruutu Katri
2019-10-14 13:00 - 14:00 B328 Belastnings- och idrottsfysiologi Extra lektion: instruktionerna för rapporten, möjlighet att fråga om instuderingsfrågorna och quiz Ruutu Katri
2019-10-22 09:30 - 13:00 F365 Belastnings- och idrottsfysiologi Tentamen Ruutu Katri
2019-10-23 10:00 - 12:00 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Feedback- och reflektionstillfälle (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-01-09 12:00 - 13:00 B326 Belastnings- och idrottsfysiologi Frivilligt repetitionstillfälle före omtentamen Ruutu Katri

Kurs- och studieplansökning