Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen ska ge grundläggande kunskap om stöd- och rörelseorganens uppbyggnad och funktion hos människan

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas den studerande -känna till och kunna beskriva stöd- och rörelseorganens uppbyggnad och funktion -kunna identifiera och namnge ben, leder och muskler på svenska och med vetenskapliga namn -känna till de biomekaniska lagbundenheter som påverkar stöd- och rörelseorganen - kunna palpera viktiga anatomiska landmärken i stöd- och rörelseapparaten

Innehåll

Stöd- och rörelseapparatens anatomi: -uppbyggnaden av människans skelett, leder, muskler och perifera nervsystemet - palperingen av anatomiska landmärken i stöd- och rörelseorganen

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi och biomekanik (5 sp)

Kursen ersätter följande kurser

FT-2-047 (0) Rörselseapparatens anatomi (5 sp) 2008, Anatomi,fysiologi och biomekanik

Litteratur

Kursbok: Behnke R.S.Anatomi för idrotten fakta om rörelseapparaten 2015. SISU Idrottsböcker - idrottens förlag ISBN 978-91-87745-64-5 Referenslitteratur: Bojsen-Möller, F. Rörelseapparatens anatomi. 2000.Liber. Stockholm. ISBN 91-47-04884-0

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 77 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro vid 80% av lektionerna. Godkänt vitsord i tentamina: 1= 50 % rätt svar 2= 62 % rätt svar 3= 74 % rätt svar 4= 86% rätt svar 5= 98 % rätt svar

Lärare

 • Hellsten Thomas
 • Hellstén Kati
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Hellstén Thomas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (69 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-31

Omtentamensdatum

 • 2020-01-17
 • 2020-03-20

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

2019-12-19 - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 12:00 - 14:30 F249 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-31 08:00 - 10:30 D4106 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-05 12:00 - 14:30 D4106 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-07 12:30 - 15:00 M602 Rörelseapparatens anatomi Teori och palpering. OBS! Utrustning topp och shorts Hellstén Kati
2019-11-12 12:00 - 14:30 F249 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-14 09:00 - 12:00 D281 Rörelseapparatens anatomi Palpering Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-14 09:00 - 12:00 D282 Rörelseapparatens anatomi Palpering Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-14 09:00 - 12:00 D275 Rörelseapparatens anatomi Palpering Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-18 12:45 - 16:00 E385 Rörelseapparatens anatomi Tentamen Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-18 12:45 - 16:00 E383 Rörelseapparatens anatomi Tentamen Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-25 12:00 - 14:30 F249 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-25 14:00 - 15:00 M602 Rörelseapparatens anatomi Teori och palpering. OBS! Utrustning topp och shorts. Hellstén Kati
2019-11-28 13:30 - 16:00 F365 Rörelseapparatens anatomi Omtentamen 1 Hellstén Kati
Hellsten Thomas
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-12-03 08:00 - 11:00 F143 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-12-04 08:00 - 10:00 F249 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-12-09 13:00 - 15:30 F249 Rörelseapparatens anatomi Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-12-12 12:00 - 15:00 D282 Rörelseapparatens anatomi Palpering Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-12-12 12:00 - 15:00 D281 Rörelseapparatens anatomi Palpering Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-12-12 12:00 - 15:00 D275 Rörelseapparatens anatomi Palpering Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-12-19 12:00 - 15:00 E385 Rörelseapparatens anatomi Tentamen Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-12-19 12:00 - 15:00 E383 Rörelseapparatens anatomi Tentamen Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa

Kurs- och studieplansökning