Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studenten ska få en förståelse för det mångprofessionella arbetet inom företagshälsovården.
Studenten får en insikt i hur arbetet påverkar människors hälsa och hur man kan främja arbetsförmågan under olika delar av arbetslivet.

Läranderesultat

Studenten kan tillämpa sina teorikunskaper inom företaghälsovård och arbetsmedicin i praktiken.
Opiskelija osaa käyttää työterveyshuollon ja -lääketieteen teoriatietojaan käytännön harjoittelussa.

Studenten känner till de centrala processerna för att förverkliga företagshälsovårdsverksamhet och -samarbete (arbetsplatskartläggning, olika hälsogranskningar, samarbete).
Opiskelija tuntee työterveyshuollon ja -yhteistyön toteuttamisen keskeiset prosessit (työpaikkaselvitys, eri terveystarkastukset, yhteistyö)

Studenten kan bemöta och handleda människor i arbetsför ålder i arbetslivets olika skeden i företagshälsovårdens kontext.
Opiskelija osaa kohdata ja ohjata ihmisiä työelämän eri vaiheissa työterveyshuollon kontekstissa.

Studenten kan planera, förverkliga och dokumentera olika vårdhandlingar inom företagshälsovårdens verksamhet även för arbetslösa.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa sekä dokumentoida eri hoitotoimenpiteitä työterveyshuollon toimintaympäristössä myös työttömille.

Förkunskaper

Grundstudierna inklusive all praktik avklarade. Teorikursen Arbete och hälsa avklarad. Rekommenderat att praktik i öppenvård görs före denna.

Kursen ersätter följande kurser

2018-2019, Praktik: Befolkningsinriktad

Litteratur

Se kursen Arbete och hälsa.

Studieaktiviteter

Praktik - 140 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 140 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd praktikuppgift, lämnas in på Itslearning en vecka efter avslutad praktik. Egna målsättningar, den egna och handledarens utvärdering samt arbetsschema ska vara inlämnade på Itslearning.

Lärare

Grönlund Anu

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-01-21 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-06 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-07 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-08 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-09 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-10 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-13 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-14 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-15 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-16 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-17 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-20 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-21 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-22 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-23 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-24 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-27 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-28 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-29 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-04-30 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2020-05-01 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård

Kurs och studieplanssökning