Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten

- känner till aktörer samt de samhälleliga och
ekonomiska kopplingarna i sin egen bransch inom
den offentliga, privata och tredje sektorn

- beskriver samhälleliga påverkningsmöjligheter
samt förklarar hur arbetslivet är organiserat
och är medveten om den lagstiftning som ligger
till grund för arbetsmarknaden

- är förtrogen med den nordiska
välfärdsmodellen som värdegrund

- känner till det egna yrkesområdet och ser
möjligheter för företagande och entreprenörskap

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

- kunna redogöra för samhällets struktur samt
för den lagstiftning och övriga bestämmelser
som ligger till grund för hur samhället
fungerar

- vara förtrogen med den lagstiftning som är
central för det egna yrkesområdet.

- inse betydelsen av ett mångprofessionellt
samarbete.

- kunna urskilja och tillämpa den viktigaste
lagstiftningen inom arbetsrättens område.

- kunna redogöra för samhällets struktur
utgående från gällande lagstiftning samt kunna
identifiera sina egna påverkningsmöjligheter

- kunna diskutera den nordiska välfärdens
betydelse för den egna professionen.

- kunna redogöra för de välfärdstjänster
kommunerna erbjuder utgående från gällande
lagstiftning

- få en introduktion till den blivande
arbetsmarknaden och till eventuellt alternativa
karriärstigar

- förstå skillnaden mellan
entreprenörskap/intraprenörskap

- ha kunskap om grundbegreppen vid utvecklande
av företagarfärdigheter

- delta aktivt i innovation och utveckling av
en ny idé (produkt, tjänst, koncept)

- utveckla sin förmåga att presentera/ pitcha
sin idé börja tänka på ett företagsamt sätt

Litteratur

Kursmaterial enligt lärarnas anvisningar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Gör skriftliga uppgifter enligt lärarnas
anvisningar och deltar aktivt i kursens olika
delar (Vissa delar kräver obligatorisk
närvaro.)

Lärare

  • Ekman Petra
  • Hernberg Mervi
  • Sigfrids Ingmar
  • Taskinen Topi
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (231 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-10-30 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Hernberg Mervi
Sigfrids Ingmar
2019-11-04 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-11-04 10:00 - 11:00 Samhälle och lagstiftning Grupparbete Sigfrids Ingmar
2019-11-11 10:15 - 12:00 C350 Samhälle och lagstiftning II Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-12 10:15 - 12:00 C350 Samhälle och lagstiftning HV Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-13 10:15 - 12:00 B327 Samhälle och lagstiftning FT Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-13 12:15 - 14:00 B326 Samhälle och lagstiftning Sobas 1-2 Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-14 12:15 - 14:00 B326 Samhälle och lagstiftning So bas 3-5 Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-18 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-11-18 10:00 - 11:00 Samhälle och lagstiftning Grupparbete Sigfrids Ingmar
2019-11-18 11:30 - 13:00 C350 Samhälle och lagstiftning ErgT Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-19 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Taskinen Topi
2019-11-19 10:00 - 11:00 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-11-19 12:00 - 16:00 Samhälle och lagstiftning II Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-19 12:15 - 14:00 D4106 Samhälle och lagstiftning SJ Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-19 14:15 - 16:00 C350 Samhälle och lagstiftning BM Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-11-20 08:00 - 12:00 Samhälle och lagstiftning FT Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-21 08:00 - 12:00 Samhälle och lagstiftning So bas 1-2 Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-21 08:00 - 12:00 Samhälle och lagstiftning So bas 3-5 Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-21 08:00 - 12:00 Samhälle och lagstiftning ErgT Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-22 08:00 - 12:00 Samhälle och lagstiftning HV & SJ Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-22 10:15 - 12:00 D173 Samhälle och lagstiftning FV Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-25 09:30 - 11:00 F143 Samhälle och lagstiftning Deltagare: Joachim Enkvist AV-HJÄLP: Endast i början (09:30) Enkvist Joachim
Sigfrids Ingmar
2019-11-26 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-11-26 10:00 - 11:15 Samhälle och lagstiftning Grupparbete Sigfrids Ingmar
2019-11-26 12:00 - 16:00 Samhälle och lagstiftning BM & FV Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-27 10:15 - 12:00 B326 Samhälle och lagstiftning So bas 1-2 Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-11-27 12:15 - 14:00 A311 Samhälle och lagstiftning II Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-11-27 14:15 - 16:00 A311 Samhälle och lagstiftning FT Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-04 10:15 - 12:00 B327 Samhälle och lagstiftning ERgT Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-04 12:15 - 14:00 B327 Samhälle och lagstiftning So bas 3-5 Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-05 08:30 - 11:00 F143 Samhälle och lagstiftning Deltagare: Joachim Enkvist AV-HJÄLP: Endast i början (08:30) Enkvist Joachim
Sigfrids Ingmar
2019-12-05 12:15 - 14:00 C350 Samhälle och lagstiftning BM Föreläsning 4 Workshop ,vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-09 10:15 - 12:00 B522 Samhälle och lagstiftning SJ Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-11 08:30 - 10:00 B320 Samhälle och lagstiftning FV Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-11 10:15 - 12:00 B326 Samhälle och lagstiftning HV Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-11 12:15 - 14:00 B326 Samhälle och lagstiftning II Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-12 08:30 - 11:00 F143 Samhälle och lagstiftning Deltagare: Joachim Enkvist AV-HJÄLP: Endast i början (08:30) Enkvist Joachim
Sigfrids Ingmar
2019-12-13 09:00 - 10:30 B326 Samhälle och lagstiftning So bas 1-2 Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-13 10:45 - 12:30 B326 Samhälle och lagstiftning So bas 3-5 Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-16 09:30 - 11:00 F143 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-12-16 11:30 - 13:15 B522 Samhälle och lagstiftning ErgT Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-18 14:15 - 16:00 C350 Samhälle och lagstiftning FT Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-19 08:45 - 10:00 C350 Samhälle och lagstiftning BM Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-19 10:15 - 12:00 D173 Samhälle och lagstiftning SJ Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-19 12:15 - 14:00 C350 Samhälle och lagstiftning FV Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-12-19 14:15 - 16:00 C350 Samhälle och lagstiftning HV Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi

Kurs och studieplanssökning