Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten lär sig grundprinciperna för träning av fysisk funktionsförmåga och handledning av hälsomotion. Studenten förstår betydelsen av och får erfarenhet av att handleda även anpassad motion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna
- beskriva principerna för fysiska träning och förklara musklernas och ämnesomsättningens funktion
- beskriva träningens betydelse för hälsan
- handleda friska personer och personer med specialbehov till mångsidig motion
- redogöra för den sociala aspekten i gruppmotion
- beakta den individuella kundens behov i planeringen och utförandet
- beskriva de viktigaste principerna för första hjälp och agera ändamålsenligt i en nödsituation

Innehåll

Teori;
- Träningsprinciper för allmän kondition, uthållighet, styrka, elasticitet, rörlighet, koordination och balans
- muskelfysiologi
- konditionssalsträning
- didaktik för att leda grupper
- utformning av skriftliga undervisningsplaner
- användning av musik vid motion
- principer för motion i vatten och anpassad motion
- första hjälp
- badvaktutbildning

Övningar;
- att leda grupper i hälsomotion och anpassad motion
- konditionssalsträning
- första hjälp
- simövningar

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Idrottsvetenskap och hälsomotion

Mer information

Kursens teoridel och övningar infaller för fys13 på våren 2014 och praktikdelen i anpassad motion på hösten 2014 och våren 2015.

ÖVNINGSLEKTIONERNA OCH SEMINARIERNA ÄR OBLIGATORISKA.

Litteratur

Annerstedt, C. m.fl. Idrottsundervisning - Ämnet idrott och hälsas didaktik (valda delar)
Multicare förlag, 2001
Assmussen, P. et al. 1998. Lihashuolto, hieronta, kuntosaliharjoittelu, teippaus ja venyttely. VK-Kustannus. ISBN 951-9147-35-7
Autio, T. 1995. Liiku ja leiki. VK-Kustannus Oy. Jyväskylä. ISBN 951-9147-28-4
Bjålie, J. 1998. Människokroppen - Fysiologi och anatomi. Liber. Stockholm. ISBN 91-47-04919-7
Delavier, F. 2003. Lihaskuntoharjoittelun anatomia. VK-Kustannus. ISBN 951-9147-47-1
Michalsik, L.& Bangsbo, J. 2004. Aerob och anaerob träning, Sisu idrottsböcker
Mälkiä, E. 2002. Uusi erityisliikunta. Tammer-paino. Tampere. ISBN 951-898264-3.
Suominen, M et al. 2001. Ikääntyvien liikunta, terveys ja toimintakyky. VK-Kustannus Oy. Jyväskylä.
Sakari-Rantala Ritva. 2004; Ikääntyneiden kuntosaliharjoittelu. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 161. ISBN 951-790-188-7
Vuori, I. 1996. Tehokas ja turvallinen terveysliikunta. Forssa. ISBN

Av läraren anvisad litteratur

Referenslitteratur
Mälkiä, E. 1996. Erityisryhmien liikunta 1-2. VK-Kustannus Oy. Jyväskylä.
ISBN 951-9147-23-3.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 44 timmar
 • Basgruppsarbete - 8 timmar
 • Självstudier - 54 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Hannele Sievers
 • Holmström-Toivola Anna
 • Kokko Anne
 • Tillman Ilse

Examinator

Sievers Hannele

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning