Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kliniska kompetens i bedömning av hälsa, rörelse och funktion. Studenten utvecklar sin handlingsberedskap samt förväntas känna till grundprinciperna gällande ledmätning samt muskeltöjning, samt kunna utföra dem i praktiken.Efter kursen förväntas studenten kunna tillämpa klassisk massage på ett ändamålsenligt sätt i praktiken.
Under kursen får studeranden kompetens att palpera anatomiska strukturer i stöd- och rörelseorganen, utföra en hållningsundersökning samt göra en grundläggande gånganalys.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande:
- förstå bedömningens betydelse för utvärdering av rörelse, aktivitet och funktion och dess samband till människans hälsa
- kunna använda olika bedömningsinstrument inom ledmätning samt kunna analysera resultaten av bedömningen
- känna till och förstå muskeltöjning som fysioterapimetod, dess inverkan samt fysiologiska grund
- kunna bemöta en klient professionellt
- kunna bedöma användningen av och tillämpa klassisk massage.
- förväntas kunna utföra en hållnings- och gånganalys och dra relevanta slutsatser på basis av dessa.
- genom palpering kunna identifiera anatomiska strukturer i stöd- och rörelseapparaten

Innehåll

Teoretiska grunderna till fysioterapeutisk bedömning.
Teoretiska grunder i och praktisk tillämpning gällande mätning av ledrörlighet, testning av muskelstyrka samt utförandet av specifika muskeltöjningar
Praktiska övningar i massage
Praktiska övningar för att analysera hållning och normal gång.
Motiverande samtal

Förkunskaper

Anatomi fysiologi och biomekanik
Rörelseapparatens anatomi
Människan i rörelse

Kursen ersätter följande kurser

Grundkurs i bedömning och mätning 1 sv
Bedömningsmetoder 1/3 sv
Bedömning av konditionsegenskaper 1 sv
Metoder i fysioterapi (2sp)

Mer information

Praktiska lektioner har obligatorisk närvaro (minst 80%).
Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter.Under 50% närvaro kan inte kompenseras.
Första omtentamenstillfället ordnas i juni (tidpunkt anges senare), och andra tillfället i månadsskiftet augusti-september 2019

OBS!
Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått pga Corona virus spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Följande förändringar har därmed skett i denna kurs;
- massage delens färdighetsprov flyttas till Bedömning II kursen, som börjar för er på hösten och är en delprestation av denna kurs.
- resterande delar av kursen sker på distans, via itslearning, Zoom och Teams enligt de angivningar som ges på itslearning

Litteratur

Bedömning:
Clarkson, H.M Gilewich, C.B 1989.
Musculoskeletal Assessment. Joint Range of
Motion and Manual Muscle Strength.
ELLER
Berryman Reese, N., Bandy, W.D. 2009. Joint
Range of Motion and Muscle Length Testing. 2nd
ed. Saunders Elsevier. ISBN 978-1-4160-5884-7

Finch et al. Physical Rehabilitation Outcome
Measurement.
Porter, S. Tidy's Physiotherapy. 14 edition.
Churchill Livingstone Elsevier. ISBN 978 0 443
10392 6 (valda delar)

Muskeltöjning:
Ylinen J. 2002. Venytystekniikat I. Lihas-
jännesysteemi. ISBN 951-9209-02-6
Ylinen J. 2006. Venytysharjoittelu. ISBN 951-
9209-03-4
Referenslitteratur:
Evjenth O., Hamberg J. 1980. Töjning av muskler.
Varför och hur? Del 1 Extremiteterna. ISBN 91-
85934-00-3
Evjenth O., Hamberg J. 1980. Töjning av muskler.
Varför och hur? Del 2 Ryggraden. ISBN 91-85934-
01-1
Evjenth O., Hamberg J. 1991. Autostretching. The
Complete Manual of Specific Stretching. ISBN 91-
85934-05-4

Kurslitteratur i massage:
Arponen R, Airaksinen O. 2006. Massage för hela människan. WSOY. ISBN 952-13-2733-2.

Hållnings- och gånganalys:
Bojsen-Möller,F.2000. Rörelseapparatens anatomi Kap. 29.ISBN 91-47-04884-0
Everett, T & Kell, C.2011. Human movement An Introductory Text Kap. 5 o. 11 ISBN 978-0-7020-4477-9

Referenslitteratur:
Massage:
Holey E, Cook E. 2004. Evidence-based Therapeutic Massage. A Practical Guide for Therapists. ISBN 0443072302
Ylinen J, Cash M, Hämäläinen H. 1999. Urheiluhieronta. ISBN 952-90-6711-9.

Ylinen J. 2002. Venytystekniikat I

Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M. 2009. Tester och mätmetoder - för idrott och hälsa. SISU Idrottsböcker. Livonia Print, Lettland. ISBN 978-91-854 33-13-1

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs:
- godkänd skriftlig samt praktisk tentamen
- att studenten är närvarande vid 80% av de praktiska övningstimmarna

Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter.Under 50% närvaro kan inte kompenseras.

Lärare

 • Hellstén Kati
 • Ring Joachim
 • Ruutu Katri
 • Törnblom Cia

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-09-03

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2020-04-20 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-07 09:00 - 10:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Teori: ledmätning och muskeltest Hellstén Kati
2020-02-07 09:00 - 10:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Teori: ledmätning och muskeltest Hellstén Kati
2020-02-07 10:30 - 12:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: ledmätning och muskeltest Hellstén Kati
2020-02-07 10:30 - 12:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: ledmätning och muskeltest Hellstén Kati
2020-02-10 12:15 - 13:30 F249 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Introduktion till kursen. (Obligatorisk närvaro) Ring Joachim
2020-02-11 12:30 - 15:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: ledmätning och muskeltest Hellstén Kati
2020-02-11 12:30 - 15:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: ledmätning och muskeltest Hellstén Kati
2020-02-12 09:00 - 11:30 D4110 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Tema: kommunikation Ring Joachim
2020-02-14 09:30 - 15:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I 9:30-11:30 Praktiska övningar: ledmätning och muskeltest 12-13 Teori: töjning 13-15 Praktiska övningar: töjning, ledmätning, muskeltest Hellstén Kati
2020-02-14 09:30 - 15:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I 9:30-11:30 Praktiska övningar: ledmätning och muskeltest 12-13 Teori: töjning 13-15 Praktiska övningar: töjning, ledmätning, muskeltest Hellstén Kati
2020-02-17 09:30 - 11:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: töjning Hellstén Kati
2020-02-17 12:00 - 15:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: töjning Hellstén Kati
2020-02-17 12:00 - 15:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: töjning Hellstén Kati
2020-02-25 12:30 - 14:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: repetition Hellstén Kati
2020-02-25 12:30 - 14:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktiska övningar: repetition Hellstén Kati
2020-02-26 13:00 - 14:30 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Motiverande samtal med Cia Törnblom Törnblom Cia
2020-02-28 09:00 - 12:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Individuella övningar Hellstén Kati
2020-02-28 09:00 - 12:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Individuella övningar Hellstén Kati
2020-03-03 12:30 - 15:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Individuella övningar Hellstén Kati
2020-03-03 12:30 - 15:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Individuella övningar Hellstén Kati
2020-03-04 12:30 - 15:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Individuella övningar Hellstén Kati
2020-03-04 12:30 - 15:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Individuella övningar Hellstén Kati
2020-03-05 09:00 - 11:30 A510 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Tema: Observation Ring Joachim
2020-03-09 09:00 - 12:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Individuella övningar Hellstén Kati
2020-03-09 09:00 - 12:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Individuella övningar Hellstén Kati
2020-03-10 08:00 - 12:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktisk tentamen Hellstén Kati
2020-03-10 12:00 - 16:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktisk tentamen Hellstén Kati
2020-03-11 12:45 - 15:15 D4106 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Tema: etik Ring Joachim
2020-03-12 12:00 - 16:00 D272 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktisk tentamen Hellstén Kati
2020-03-13 08:30 - 09:30 D272 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktisk tentamen
2020-03-13 12:00 - 16:00 D272 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Praktisk tentamen
2020-03-27 09:30 - 12:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Teori: massage 9.30-10.30 Praktiska övningar: massage 10.30-12.30 Hellstén Kati
2020-03-27 09:30 - 12:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Teori: massage 9.30-10.30 Praktiska övningar: massage 10.30-12.30 Hellstén Kati
2020-03-30 12:00 - 15:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I praktiska övningar: massage Hellstén Kati
2020-03-30 12:00 - 15:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I praktiska övningar: massage Hellstén Kati
2020-04-06 08:00 - 16:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Klientmottagning: massage Hellstén Kati
2020-04-06 08:00 - 16:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Klientmottagning: massage Hellstén Kati
2020-04-20 09:00 - 12:30 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I ItLearning hemtentam: tentamtiden är 120 min och förlängd tentamtiden 150 min. Hellstén Kati
2020-04-27 12:00 - 14:00 D4106 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Teori: gånganalys Hellstén Kati
2020-05-14 09:00 - 12:00 D4109 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Träningslära och idrottsfysiologi -> pga Coronavirus-situationen finns denna föreläsning på Itslearning (videoföreläsning). Lyssna på den i egen takt på distans (ingen närundervisning). Ruutu Katri
2020-05-15 09:15 - 11:45 E385 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I Tentamen Hellstén Kati

Kurs och studieplanssökning