Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande har kunskap i människans motoriska utveckling och kan principerna för motorisk kontroll och inlärning. Den studerande kan grunderna i att analysera mänskans rörelser i alldagliga funktioner, och förstår dess koppling till anatomi fysiologi och biomekanik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till människans motoriska utveckling, människans rörelse, aktivitet och funktion i olika åldrar. Studenten förväntas kunna analysera människan i rörelse och känna till principerna för motorisk kontroll och inlärning. Studenten förväntas utveckla grundläggande färdigheter i att underlätta människans rörelser och förflyttningar. Studenten förväntas kunna analysera motorik, rörelse och funktionsförmåga hos människan i olika åldrar samt planera och förverkliga motoriska inlärningsuppgifter.

Innehåll

Den motoriska utvecklingen i olika åldrar. Principerna för motorisk kontroll och inlärning. Rörelseanalys, gånganalys.

Förkunskaper

Naturvetenskap

Mer information

Dagisbesök + rapport Inlämnas senast 16.12
Övningslektioner och seminarier kräver 90% närvaro
Seminarium samt inlämning av uppgiften i motorisk inlärning 18.12

Litteratur

Motorisk utveckling och kontroll TENTLITTERATUR;
Sheridan,M. From Birth to Five Years
Shumway-Cook A, Woollacott M. 2001. Motor Control: Theory and practical applications. ISBN 0-683-30643-X (ss.1-44)
Trew M, Everett T. 2005. Human movement : an introductory text.Edinburgh, Elsevier Churchill Livingstone.ISBN 0443074461 (kapitlen 7, 13, 15 samt ss. 174-189 walking)

Motorisk utveckling och kontroll referenslitteratur;
Beckung E et al. 2002. Sjukgymnastik för barn och ungdom. Studentlitteratur. ISBN 91-44-02111-9.
Gallahue D, Ozmun J. 1997. Understanding motor development: Infants, children, adolecents, adults. Dubuque, IA. ISBN 0-697-2487-0.
Lyytinen, Paula.2000. varhaien leikki ja sen arviointi. Niilo Mäki Instituutti
Schmidt R.A, Wrisberg C.A. 2004. Motor learning and performance. A problem-based learning approach.ISBN 0-7360-4566-X.
Lyytinen, P, Ahonen,T & al.2000. Ääntelyn ja motoriikan kehityksen seurantamenetelmä. Niilo Mäki Instituutti
Numminen,P.1997.Kuperkeikka-varhasikasvatuksen liikunnan didaktiikkaan.

Motorisk inlärning referenslitteratur;
Carr J., Shepherd R. 2000. Neurological Rehabilitation. Optimising Motor Performance. Butterworth-Heineman, Oxford.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 54 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Självstudier - 34 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd tentamen
godkänd rapport på observationsuppgiften
godkänd uppgift i motorisk inlärning och presentation

Lärare

 • Kokko Anne
 • Vaappo Marko

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-12-19 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2013-12-16 - Rapporter och produktioner
 • 2013-12-18 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning