Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målet är att studerande tillämpar sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i ergoterapiprocessen

Läranderesultat

Studerande tillämpar ergoterapiprocessen

Innehåll

Yrkespraktik på sjukhus, hälsocentral eller annat verksamhetsområde för ergoterapeuter

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi. Människan i aktivitet. Bedömning av människan i aktivitet.Terapeutiska aktiviteter. Delaktighetsbegränsningar hos vuxna I. Delaktighetsbegränsningar hos vuxna II.
Delaktighetsbegränsningar hos barn och ungdom.
Orienterande yrkespraktik
Godkänd prestation från YPI - YPIII. 20 SP godkända prestationer i tvärvetenskapliga ämnen.

Mer information

Yrkespraktik IV under tiden 22.02 - 09.04.10, sista datum för bindande anmälan till yrkespraktik IV är 08.01.10. I samband med anmälan ges ett studieutdrag till gruppansvarig lärare där det klart framgår att förkraven för praktiken är uppfyllda.

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på ASTA)samt aktuella forskningsartiklar.

Studieaktiviteter

  • Skriftligt arbete - 35 timmar
  • Praktik - 231 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Arola Annikki
  • Haldin Denice
  • Peri Heidi

Examinator

Haldin Denice

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Yrkespraktik under perioden 22.02 - 09.04.2010

Examinationsformer

2010-04-09 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning