Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- studerande utvecklar en insikt om hur hen kan
använda sin redan förvärvade kompetens i syfte att
främja socialt entreprenörskap i samhället

Läranderesultat

- studerande kan identifiera en samhällsgrupp som
ligger i riskzon för minskad möjlighet till ett
hållbart aktivitetsengagemang i vardagen
- studerande kan resonera kring socialt
entreprenörskap utgående från brukarmedverkan och
ett aktivitetsperspektiv
- studerande identifierar behov för deltagaraktiv
medverkan i olika verksamheter i syfte att skapa
social nytta
- studerande kan presentera en kreativ/innovativ
plan/ide som skapats i samråd med brukaren i
syfte att stödja hälsoresurser och ett hållbart
aktivitetsengagemang i vardagen
- studerande kan identifiera och diskutera etiska
frågeställningar relaterade till socialt
entreprenörskap
- studerande kan resonera kring hållbarhet och
socialt entreprenörskap utifrån samhälleliga och
politiska aspekter

Innehåll

Centrala begrepp: kreativitet, brukarmedverkan,
social innovation, socialt entreprenörskap-
Tillämpning av aktivitetsvetenskapligt perspektiv.

Förkunskaper

Ämnesstudiekurser från år 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

Aktivitetsvetenskap

Mer information

Obligatorisk närvaro vid gruppdiskussioner och
seminarier

Litteratur

AlHeresh, R., Bryant, W., & Holm, M. 2013.
Community-based rehabilitation in Jordan:
Challenges to achieving occupational justice.
Disability & Rehabilitation, 35(21), 1848-1852.

Arthanat, S., Simmons, C., & Favreau, M. 2012.
Exploring occupational justice in consumer
perspectives on assistive technology. Canadian
Journal of Occupational Therapy, 79(5), 309-319.

Hammell, K. 2008. Reflections on Well-Being and
Occupational Rights. Canadian Journal of
Occupational Therapy, 75(1), 61-64.

Hinojosa, J. 2007. Becoming innovators in an era
of hyperchange. American Journal of Occupational
Therapy, 61(6), 629-637.

Håkansson, C & Matuska, K M. 2010. How life
balance is perceived by Swedish women recovering
from a stress‐related disorder: A validation of
the life balance model. Journal of Occupational
Science, 17:2, 112-119.

Kronenberg,F.,Algado,S., Pollard, N.(ed.) 2005.
Occupational therapy without borders: learning
from the spirit of survivors. Edinburgh: Elsevier
Churchill Livingstone. kap 1, 6, 7.

Kronenberg, F. Pollard, N., & Sakellariou, D.
2011. Occupational therapies without borders.
Vol. 2, Towards an ecology of occupation-based
practices. Edinburgh: Elsevier Churchill
Livingstone.

Morville, A & Erlandsson, L. 2013. The experience
of occupational deprivation in an asylum centre:
The narratives of three men. Journal of
occupational science, 20(3) 212-223.

Sakellariou, D & Pollard, N. 2017. Occupational
Therapies Without Borders. Integrating justice
with practice. 2nd edition. Great
Britain:Elsevier.

Stickley, A J. & Hall, K J. 2017. Social
enterprise: a model of recovery and social
inclusion for occupational therapy practice in
the UK. VOL. 21 No. 2, 91-101.

Whiteford, G., Jones, K., Rahal,C. & Suleman, A.
(2018) The Participatory Occupational Justice
Framework as a tool for change: Three contrasting
case narratives, Journal of Occupational Science,
25:4, 497-508

Wilcock, A., & Hocking,C. 2015. An Occupational
Perspective on Health. Thorofare: Slack Inc

www.forte.se/fk-brukarmedverkan Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 5 timmar
 • International Week - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Inledande essä

Examinationskrav

Godkänd skriftlig och muntlig gruppexamination
(se kriterier för examination på itslearning)

Lärare

 • Haldin Denice
 • Werner Tove

Examinator

Haldin Denice

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-03-17

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • 2019-12-16 - Rapporter och produktioner
 • 2019-11-01 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-05 13:15 - 15:45 B516 Aktivitet och social innovation Kursintroduktion Tema: brukarmedverkan och socialt entreprenörskap Haldin Denice
Werner Tove
2019-11-06 09:15 - 11:45 B326 Aktivitet och social innovation Grupparbete: identifiera målgrupp samt planera studiebesöket Haldin Denice
Werner Tove
2019-11-13 10:15 - 11:45 D4104 Aktivitet och social innovation Redovisning av grupparbetet Haldin Denice
Werner Tove
2019-11-14 09:15 - 14:00 Aktivitet och social innovation Grupparbete: idéen Haldin Denice
Werner Tove
2019-11-20 13:15 - 15:00 B328 Aktivitet och social innovation Tema: social innovation Arola Annikki
2019-11-22 09:00 - 12:00 Aktivitet och social innovation Grupparbete: studentrespons inför pre-presentation Haldin Denice
Werner Tove
2019-11-25 09:15 - 11:15 B325 Aktivitet och social innovation Pre-presentation av kreativ/innovativ idé med studentrespons Haldin Denice
Werner Tove
2019-12-10 11:00 - 12:30 E377 Aktivitet och social innovation Handledning i grupp Haldin Denice
Werner Tove
2019-12-16 13:15 - 16:00 F367 Aktivitet och social innovation Debattseminarium Haldin Denice
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning