Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
- studerande innehar pedagogiska- och
didaktiska
kunskaper i
syfte att kunna tillämpa dem i personal-
och
patientundervisning.
- studerande kan använda sig av olika
handledningsformer som
verktyg i det kommande yrkeslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den
studerande
vara förmögen att:

- Kunna planera och hålla en
undervisningslektion för olika
målgrupper inom vården

- Inneha kunskap om olika former av
handledning
och få egen
erfarenhet av grupparbetshandledning

- Vara förmögen att möta och handleda
patienter
med olika
kulturell bakgrund, samt inneha insikt i
hur
människan påverkas av
sin historia

- Kunna handleda och ge vårddirektiv åt
patienter och anhöriga
inom specifikt förstavården, specifikt i
situationer där
patienterna inte transporteras

Innehåll

- den pedagogiska och didaktiska
processen
- undervisningsplanering och
genomförande av en
undervisningslektion
- arbetshandledning som metod i
yrkeslivet
- handledning av studeranden
- Simuleringsövningar av patientfall i
prehospitala vården

Förkunskaper

Grundstudier inom akutvård

Litteratur

Litteraturen publicerad på itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1.Godkänd prestation i
patienthandledning
2.Godkänd prestation i planering och
utförande av
undervisningslektion
3. Godkänd individuell skriftlig uppgift

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ericsson Christoffer
 • Takala Sami
 • Åkermarck Erica

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 08:00 - 11:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Obligatorisk närvaro 8-11 SJ, BM och HV. FV kommer till 09:00 Helsingfors stad kommer och berättar om jobb erbjudanden kl 10:50 Åkermarck Erica
2020-01-08 09:00 - 16:00 E492 Lärande och handledning inom akutvården (första hjälp för medianomer) Övningar i första hjälp för dig som deltar i kursen Fiktivt berättande. Ericsson Christoffer
Löv Monica
2020-01-10 08:00 - 11:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica
2020-01-13 12:00 - 16:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica
2020-01-14 08:00 - 10:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica

Kurs och studieplanssökning