Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
förstår
spesifica taktiska mål i traumasituationer och
kan
ta hand om trauma patienter.

Läranderesultat

Studenten kan igenkänna och bedöma patientens
trauma genom att använda sig av en vårdkunskap
integrerad med patofysiologi och medicin.
Studenten kan utföra undersökningar och
genomföra
åtgärder enligt givna direktiv eller efter
konsultering.

Innehåll

Traumataktik
Traumamekanismer
Vård av traumapatient

Förkunskaper

Akutvård - Grundnivå 1
Akutvård - Grundnivå 2
Specialteman inom akutvård; barn, kvinnor och psyk

Mer information

Alla tillfällen har obligatorisk närvaro. En
frånvaro tillåts och kompenseras med uppgift.

Litteratur

Castrén M. et al. 2005. Ensihoidon perusteet.
Pelastusopisto. Suomen Punainen Risti. Otavan
Kirjapaino Oy, Keuruu. ISBN 951-98649-5-4

Kuisma M, Holmström P et al. 2017. Ensihoito.
SanomaPro. ISBN
9789526340241

Alanen P, Jormakka J, Kosonen A och Saikko S.
2016. Oireista
työdiagnoosiin - ensihoitopotilaan tutkiminen
ja arviointi. SanomaPro.
ISBN: 978-952-63-3547-6

Plus ytterligare material från föreläsarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 55 timmar
 • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ericsson Christoffer
 • Rehnström Henrik
 • Takala Sami
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kolla tidtabellen i ARBS.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-06 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Carstens Laura
Ericsson Christoffer
2019-09-06 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2019-09-19 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Carstens Laura
Takala Sami
2019-09-19 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2019-09-20 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
2019-09-20 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2019-09-26 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Carstens Laura
Rehnström Henrik
2019-09-26 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2019-09-27 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå Carstens Laura
Rehnström Henrik
2019-09-27 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2019-10-03 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
2019-10-03 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2019-10-04 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå Carstens Laura
Rehnström Henrik
2019-10-04 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2019-10-07 09:15 - 15:15 F367 Akutvård - Trauma Takala Sami
2019-10-08 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Trauma
2019-10-08 09:15 - 16:00 E490 Akutvård - Trauma Deltagare: Sami Saarela Rehnström Henrik
Saarela Sami
2019-10-10 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2019-10-10 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
2019-10-11 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå Ericsson Christoffer
2019-10-11 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2019-10-14 09:15 - 13:00 E493 Akutvård - Trauma (imobilisering) Haataja Antti
2019-10-16 09:15 - 13:15 E491 Akutvård - Trauma (imobilisering) Haataja Antti
2019-10-31 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Avancerad nivå
2019-10-31 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Avancerad nivå
2019-11-01 09:15 - 16:00 E494 Falck besök
2019-11-01 12:00 - 16:00 E493 Grundnivå 1 - VIRVE dag Carstens Laura
Ericsson Christoffer
2019-11-07 09:15 - 12:15 B323 Akutvård - Trauma (tent) Ericsson Christoffer
2019-12-03 09:15 - 13:15 B323 Akutvård - Trauma (tent) Ericsson Christoffer
2019-12-05 09:15 - 12:15 F369 Akutvård - Avancerad nivå (tent) Ericsson Christoffer
2019-12-19 09:15 - 12:15 B323 Akutvård - Trauma (tent) Ericsson Christoffer

Kurs och studieplanssökning