Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten, efter
avklarad kurs, har
en grundläggande kunskap om säkerheten i
vårdarbetet, en insikt i
psykologin och krisarbetet samt kan tillämpa
anestesiologivårdens
metoder.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna
beakta
akutvårdens säkerhetsrisker innefattande trafiken,
smittosamma
sjukdomar, elsäkerhet och olycksplatser samt jobba
ergonomiskt.

Studenten förstår de psykologiska reaktioner som
förekommer i
situationer av extrem stress och traumatiska
händelser.
Studenten kan lättare identifiera dessa reaktioner
hos sig själv
och andra och kan därigenom öka sin förmåga att
bemästra
situationen i sitt arbete.

Studenten kan anestesiformerna, anestesiläkemedlen
och deras
användning. Har en insikt i andnings- och
ventilationssystem
och -former. Klarar av övervakning av anesteserad
patient

Innehåll

Kursen består av tre delar:
1. säkerhet i vårdarbete (delvis på finska)
- framförande av utryckningsfordon
- platssäkerhet (elsäkerhet, säkerhet på
olycksplats, bilsäkerhet)
2. tillämpad psykologi och krisarbete
3. anestesiologi (på finska) och anestesivårdens
metoder

Förkunskaper

Hälsovård
Klinisk vård 1
Klinisk vård 2
Medicin 1

Mer information

Kursdelarna innehållande säkerhet i vårdarbete och
tillämpad
psykologi har obligatorisk närvaro.
Anestesiologin har tentamen.
Kursen kräver körkort (B)

Litteratur

Kurslitteraturen meddelas av föreläsarna.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 70 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 74 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 74 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

  • Nyström Patrik
  • Ring Joachim
  • Savolainen Jari
  • Tallberg Christian

Examinator

Tallberg Christian

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kolla tidtabellen i ARBS.

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning