Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar dig
kompetenser och
färdigheter som hjälper dig att studera
målmedvetet,
självständigt och framgångsrikt vid Arcada, och
att
utvecklas i din karriärhantering.

Under kursen betonar vi följande specifika
kompetenser.
*Lärandekompetens
*Digital kompetens
*Informationskompetens
*Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens
*Du skapar dig en realistisk uppfattning om vad
det betyder
att studera i en högskola.
*Du lär dig att använda olika tillvägagångssätt
och
strategier för att utveckla dina sätt att lära
dig.
*Du lär dig självstyrt, dvs. utan yttre
påminnelse eller
kontroll, kunna organisera och upprätthålla
motivation för
dina studier, samt ta ansvar för att sätta igång
och följa
upp ärenden som berör dig.
*Du lär dig att förstå betydelsen av livslångt
lärande för
din egen karriärshantering.
*Du vet vilka stödformer och vilken service
Arcada erbjuder
för att hjälpa dig i ovanstående.

Digital kompetens
*Du skapar dig en uppfattning om vad digital
kompetens
innebär och vikten av att utveckla den under dina
studier.
*Du utvecklar en färdighet att självständigt lösa
problem och
utmaningar som uppstår när det gäller digital
information,
kommunikation och produktion.
*Du lär dig behärska de mest grundläggande
verktygen och
funktionerna för att kunna studera, kommunicera
och skapa
material under dina studier.

Informationskompetens
*Du bekantar dig med Arcadas bibliotek och lär
dig grunderna
i informationssökning för att självständigt kunna
söka fram
tillförlitlig vetenskaplig information och
litteratur för
dina studier, t.ex. kursböcker och vetenskapliga
artiklar
inom det egna studieområdet.
*Du får färdigheter i hur du utvärderar och
använder den
information du hittar, t.ex. hur du hänvisar till
litteratur
och forskning i dina egna arbeten utan att
riskera att du
bryter mot upphovsrätten eller plagierar.

Kommunikativ kompetens
*Du introduceras till vetenskapligt skrivande
*Du introduceras till Arcadas skrivguide

Innehåll

Lärandekompetens
*Tidshantering och planering
*Uppskjutande, undvikande och motivation
*Stresshantering
*Studieteknik
*Karriärshantering och framtidskompetens
*Stöd för dina studier och ditt lärande - Arcadas
service och
stödformer

Digital kompetens
*Introduktion till digital kompetens
*Digital innehållsproduktion
*Kollaboration och samarbete

Informationskompetens
*Informationskällor
*Planera informationssökningen
*Sökteknik
*Att söka studielitteratur (Arcada Finna och
Libguides)
*Att utvärdera och använda sökresultatet
*Upphovsrätt

Kommunikationskompetens
*Vetenskapligt skrivande
*Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursens två delar registreras tillsammans som
en
prestation på 5 sp. De båda delarna har var
sitt
kursområde på itslearning.

Del 2:
Digital kompetens är en nätbaserad kurs. Varje
vecka kommer nya
uppgifter som ska göras. Det erbjuds även
dropin för dem som
behöver. Läs mera på kursen i itslearning.

Litteratur

Kursmaterial med artiklar och filmer
Support.office.com
Kopiraittila Högskola
Arcadas nätsidor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 9 timmar
 • Nätbaserade - 126 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Tester och uppgifter
Reflektionsrapporter
Kontaktundervisning 6x90 min

Lärare

 • Hagström Sarah
 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Levälahti Filip
 • Sandell Magdalena
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Åkermarck Erica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Höst

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 09:30 - 10:15 E385 Lärandekompetens (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-09-03 10:00 - 11:30 B522 Introduktion till högskolestudier Årskursinfo Levälahti Filip
Åkermarck Erica
2019-09-13 10:00 - 11:30 F249 Introduktion till högskolestudier Egna professionen Savolainen Jari
2019-09-13 12:30 - 14:00 A311 Introduktion till högskolestudier Skrivguiden Rancken Ulrika
2019-09-16 12:00 - 13:30 A311 Introduktion till högskolestudier språkinfo Sandell Magdalena
Stolt Kerstin
2019-09-16 13:45 - 15:15 B522 Introduktion till högskolestudier Grupptutor träff Savolainen Jari
2019-10-07 09:00 - 10:30 E383 Introduktion till högskolestudier Jobiili information Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning