Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Färdighet
Du kan

  • skriva arbetslivstexter för olika situationer och målgrupper.

  • använda och läsa källor kritiskt samt skriva vetenskapliga texter.

  • kommunicera muntligt på möten och i gruppsituationer samt hålla presentationer

  • analysera innehåll och ge och ta emot konstruktiv respons muntligt och skriftligt.

Förhållningssätt

Du

  • förstår betydelsen av god kommunikation i tal och skrift för arbetslivet och strävar efter att kommunicera på ett ändamålsenligt sätt.

  • har en vilja att hitta metoder för att fortlöpande utveckla ditt språk

Läranderesultat

Kunskap

Du

  • påvisar språklig medvetenhet och har kunskap om hur kommunikation i text och tal i olika medier med olika målgrupper och syften fungerar.

  • visar insikt om att skrivande och talande är kreativa processer som kräver förarbete, bearbetning och övning.

  • särskiljer textgenrer och tillämpar lässtrategier för olika texter, bedömer kritiskt och tar till dig information.

  • identifierar skönlitteraturens inverkan på ditt språk och litteraturens förmåga att vidga perspektiv.

Innehåll

Lärandet sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Skrivuppgifter, självständiga arbeten och fältstudier ingår.

I kursen svenska och kommunikation finns examinationerna

Vetenskaplig text

Muntlig prestation

Litteraturuppgift

Arbetslivskommunikation

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller yrkesinriktade studier på svenska

Litteratur

Ask, S., 2011, Hållbara texter : Grunderna i formellt skrivande
Reuter, M., 2003, Översättning och språkriktighet
Reuter, M., 2015, Så här ska det låta
Svenska Skrivregler 2017
Skönlitteratur från separat lista

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar i
grupparbeten och avlägger alla examinationer. Se
kursprogrammet i Itslearning.

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (35 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-08-24 till 2022-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-27 13:00 - 15:00 Svenska och kommunikation för soc och ergo Socionomer och ergoterapeuter tillsammans Sandell Magdalena
2021-11-03 13:00 - 15:00 D4106 Svenska och kommunikation för soc och ergo Socionomer och ergoterapeuter tillsammans Sandell Magdalena
2021-11-10 13:00 - 15:00 D4107-08 Svenska och kommunikation för soc och ergo Socionomer och ergoterapeuter tillsammans Sandell Magdalena
2021-11-11 09:00 - 10:30 Svenska och kommunikation för sociala området Skrivhandledning basgrupp 1-3 Sandell Magdalena
2021-11-11 11:45 - 13:15 Svenska och kommunikation för sociala området Skrivhandledning basgrupp 4-6 Sandell Magdalena
2021-11-16 13:15 - 15:15 Svenska och kommunikation för soc och ergo Socionomer och ergoterapeuter tillsammans på Zoom. Länk i Itslearning Sandell Magdalena
2021-12-01 13:00 - 14:00 B323 Svenska och kommunikation för sociala området Sandell Magdalena
2021-12-01 14:00 - 15:30 D4107-08 Svenska och kommunikation för soc och ergo Socionomer och ergoterapeuter tillsammans Sandell Magdalena
2021-12-02 11:45 - 13:15 Svenska och kommunikation för sociala området Skrivhandledning för socionomer. Välj i its om du deltar 11.45 eller kl. 14. Zoom Sandell Magdalena
2021-12-02 14:00 - 15:30 Svenska och kommunikation för sociala området Skrivhandledning för socionomer. Välj i its om du deltar 11.45 eller kl. 14. Zoom Sandell Magdalena
2021-12-08 13:00 - 15:00 Svenska och kommunikation för soc och ergo Socionomer och ergoterapeuter tillsammans Sandell Magdalena
2022-01-10 13:00 - 15:00 Svenska och kommunikation för soc och ergo På zoom. Socionomer och ergoterapeuter tillsammans Sandell Magdalena
2022-01-18 09:00 - 11:00 Svenska och kommunikation för soc och ergo Zoom Sandell Magdalena
2022-01-25 09:00 - 11:00 Svenska och kommunikation för soc och ergo Socionomer och ergoterapeuter tillsammans Sandell Magdalena
2022-02-08 09:00 - 11:00 Svenska och kommunikation för soc och ergo På zoom Sandell Magdalena
2022-02-10 09:00 - 11:00 Svenska och kommunikation för soc och ergo På zoom Sandell Magdalena
2022-02-15 13:00 - 15:00 Svenska och kommunikation för soc och ergo Socionomer och ergoterapeuter tillsammans Sandell Magdalena
2022-02-22 13:00 - 15:00 Svenska och kommunikation för soc och ergo Ingen gemensam zoom, bokdiskussioner som grupperna själv organiserar. Sandell Magdalena
2022-02-28 13:00 - 15:00 Svenska och kommunikation för soc och ergo Bokpresentationer, zoom Sandell Magdalena
2022-02-28 18:00 - 20:00 Svenska och kommunikation för sociala området (FLEX) Bokningen gäller de grupper som berättar om sin bokdiskussion. Se info i its. OBS! zoomlänken är: https://arcada.zoom.us/j/68616906933 Sandell Magdalena
2022-03-08 09:00 - 11:00 Svenska och kommunikation för soc och ergo Socionomer och ergoterapeuter tillsammans Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning