Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande
kompetens/kompetenser i fokus:

 • Kompetens i kunskapsbaserad utvecklings-
  och innovationsverksamhet
  Allmän kompetens
 • Innovations- och utvecklingskompetens
 • Teknologisk kompetens.

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du:
Kunskap

 • Du förstår och kan förklara utgångspunkterna
  för socialpedagogisk handlingskompetens och
  sociokulturell inspiration.
 • Du kan utgående från arbetslivets behov bidra
  till utveckling med ett klientcentrerat
  perspektiv.
 • Du kan hitta och analysera resultat från
  forskning och tillämpa dessa i utvecklings- och
  innovationsverksamhet.
 • Du följer de etiska principerna och
  rekommendationerna för utvecklingsverksamhet.
  Färdighet
 • Du kan reflektera över din egen professionella
  kompetens och har vilja att använda din
  kreativitet
  och innovation i problemlösning.
 • Du kan planera, genomföra och utvärdera
  socialpedagogiska projekt inom
  småbarnspedagogiken.
 • Du kan fungera som sociokulturell inspiratör.
  Förhållningssätt
 • Du har förmåga att inspirera och motivera dig
  själv och andra till samarbete.

Hållbarhetsmål
SDG4: God utbildning för alla
SDG5: Jämställdhet
SDG10: Minskad ojämlikhet

Innehåll

Kreativa arbetsmetoder
Socialpedagogisk handlingskompetens
Projektarbete
Planera, genomföra, dokumnetera och utvärdera
småskaligt projekt inom småbarnspedagogisk
verksamhet

Litteratur

Byréus, Karin. 2020, Lagom ovanligt. Handledning
med kreativa metoder. Lund: Studentlitteratur, 156
s.

Cederlund, Christer, Berglund, Stig-Arne. 2014.
Socialpedagogik - pedagogiskt socialt arbete.
Liber.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik. 2018.
Utbildningsstyrelsen. Anvisningar och föreskrifter
2018:3b. Tillgänglig:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/g Extern länk
runderna-for-planen-for-smabarnspedagogik-
2018_0.pdf

Eklund, Sven. 2009. Arbeta i projekt -
individen,
gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Projektplan och presentation grupp,
1-5 (30%)
Examination 2 Individuell projektrapport, 1-5
(70%)
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Ahlroth Linda
 • Edgren Eva
 • Rosenqvist-Berg Ann-Marie

Examinator

Edgren Eva

Antal kursplatser

Ingen begränsning (52 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-11-22

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

 • 2022-05-17 - Demonstrationer och presentationer
 • 2022-05-17 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-17 09:00 - 12:00 D4107-08 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Ahlroth Linda
Edgren Eva
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-24 09:00 - 12:00 D4107-08 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Ahlroth Linda
Edgren Eva
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-03-25 16:30 - 19:00 B320 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Edgren Eva
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
Sigfrids Ingmar
2022-03-28 17:15 - 18:45 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Basgruppsträff med handledare, online
2022-03-29 09:00 - 10:30 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik edgrenev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66786952348?from=addon Meeting ID: 667 8695 2348 Join by SIP 66786952348@109.105.112.236 66786952348@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 667 8695 2348 Edgren Eva
2022-03-30 09:00 - 10:30 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Bas 1 träff (ny utgångspunkt) med handledare Ahlroth Linda
2022-03-30 10:45 - 12:15 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Bas 2 träff (ny utgångspunkt) med handledare Ahlroth Linda
2022-03-31 09:15 - 10:30 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Basgruppsträff med handledare
2022-03-31 17:15 - 18:45 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik edgrenev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68973995073?from=addon Meeting ID: 689 7399 5073 Join by SIP 68973995073@109.105.112.236 68973995073@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 689 7399 5073 Edgren Eva
2022-03-31 19:00 - 20:30 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik edgrenev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64703761820?from=addon Meeting ID: 647 0376 1820 Join by SIP 64703761820@109.105.112.236 64703761820@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 647 0376 1820 Edgren Eva
2022-04-04 19:30 - 21:00 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik online Ann-Marie Rosenqvist-Berg is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68583434773?from=addon Meeting ID: 685 8343 4773 Join by SIP 68583434773@109.105.112.236 68583434773@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 685 8343 4773 Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-04-13 10:00 - 11:30 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Bas 1 träff utan handledare Ahlroth Linda
2022-04-13 10:00 - 11:30 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Bas 2 träff utan handledare Ahlroth Linda
2022-04-20 09:00 - 10:30 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Hej, Jag har blivit sjuk under natten, så jag blir tvungen att handleda basgruppsträffen på distans. Eva    edgrenev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68940179290?from=addon Meeting ID: 689 4017 9290 Join by SIP 68940179290@109.105.112.236 68940179290@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 689 4017 9290 Edgren Eva
2022-04-20 09:00 - 10:30 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Bas 1 träff med handledare. Ahlroth Linda
2022-04-20 10:45 - 12:15 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Bas 2 träff med handledare Ahlroth Linda
2022-04-20 12:45 - 14:15 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Basgruppsträff med handledare
2022-04-22 16:30 - 18:00 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Edgren Eva
2022-04-22 16:30 - 17:45 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik basgruppsträff med handledare Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-05-04 10:00 - 11:30 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Bas 1 träff utan handledare Ahlroth Linda
2022-05-04 10:00 - 11:30 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Bas 2 träff utan handledare Ahlroth Linda
2022-05-10 09:00 - 10:30 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Edgren Eva
2022-05-10 09:45 - 11:15 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Basgrupssträff med handledare
2022-05-10 17:15 - 18:45 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Basgruppsträff online med handledare
2022-05-10 17:15 - 18:45 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik edgrenev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68757057307?from=addon Meeting ID: 687 5705 7307 Join by SIP 68757057307@109.105.112.236 68757057307@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 687 5705 7307 Edgren Eva
2022-05-10 19:00 - 20:30 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik edgrenev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66827704732?from=addon Meeting ID: 668 2770 4732 Join by SIP 66827704732@109.105.112.236 66827704732@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 668 2770 4732 Edgren Eva
2022-05-11 09:00 - 10:30 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Bas 1 träff (tillämpning) med handledare Ahlroth Linda
2022-05-11 10:45 - 12:15 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Bas 2 träff (tillämpning) med handledare Ahlroth Linda
2022-05-17 09:00 - 12:00 D4107-08 Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik Ahlroth Linda
Edgren Eva
Rosenqvist-Berg Ann-Marie
2022-05-21 09:00 - 12:30 D4106 Socialpedagogiskt handlingskompetens inom småbarnspedagogik Edgren Eva
Rosenqvist-Berg Ann-Marie

Kurs och studieplanssökning