Perioder Kurskod Namn ECTS
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
2 SO-3-015 (0) Alternativ yrkespraktik 15 sp
2 GH-3-004 (1) Arbetslivsrelaterade projekt 15 sp
2 YH-4-048 (0) Compassion at Work 5 sp
2, 3 SO-2-082 (0) Delaktighet och hållbarhet i den nordiska välfärdsmodellen 10 sp
1, 2 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
2 SP-1-139 (0) Engelska SO 1-7 5 sp
2 SP-1-139 (1) English ErgoT 5 sp
2 SP-1-139 (3) English SOC FLEX 5 sp
2 ES-2-003 (0) Etik och professionell kommunikation 5 sp
3 AS-1-031 (3) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
3, 4 SO-2-084 (0) Etisk och teoretisk orienteringsgrund i klientarbete 10 sp
3 ES-2-008 (0) Examensarbete: Dokumentation och presentation 5 sp
2 ES-2-007 (0) Examensarbete: Planfas 5 sp
2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
4 SO-2-055 (0) Fördjupad yrkespraktik 15 sp
3, 4 FB-3-016 (0) How to Start and Run Your own Business 15 sp
3 SP-1-143 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska A för socionomer och ergoterapeuter 3 sp
3 SP-1-143 (1) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska B för socionomer och ergoterapeuter 3 sp
3 SP-1-144 (0) Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter 2 sp
3 SP-1-144 (1) Inhemska språk 2, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter 2 sp
2 SO-2-080 (0) Introduktion till socialpedagogiken 5 sp
1 SO-2-076 (0) Klientarbete med äldre 5 sp
3 ES-2-004 (0) Kreativitet för hälsa och välbefinnande 5 sp
3 SO-2-054 (0) Krisarbete 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
4 ES-2-005 (0) Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion 5 sp
4 GH-2-018 (0) Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 sp
1 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
1 SO-2-077 (0) Läkemedelsbehandling för socionomer 0 sp
1 GH-2-015 (0) Lärdomsprov: Idéfas 5 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
2 SO-2-059 (0) Praktik i delaktighet och aktivitet 10 sp
3 SO-2-062 (0) Praktik i klientcentrerat arbete 10 sp
1 SO-3-012 (0) Småbarnspedagogisk verksamhet 15 sp
1 SO-2-033 (0) Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer 10 sp
4 SO-2-095 (0) Socialpedagogisk handlingskompetens inom småbarnspedagogik 5 sp
4 SO-2-027 (0) Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer 10 sp
1 SO-2-079 (0) Socionomens verksamhetsfält och människans livscykel 10 sp
2 SP-1-191 (0) Svenska och kommunikation för sociala området 5 sp
2 SP-1-191 (1) Svenska och kommunikation för sociala området (FLEX) 5 sp
1 AS-1-029 (11) Teknologi och lärande 5 sp
1 YH-4-030 (0) Universal Design 10 sp
2 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp

Kurs och studieplanssökning