Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande har förmåga att identifiera och
bedömma olika familjers behov av stöd efter
förlossningen. Utgående från detta kan
studerande planera, förverkliga samt utvärdera
vården
studerande har en grund i folkhälsoarbete, barn
hälsovård och pediatrik/neonatologi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan studerande:

Planera, förverkliga och utvärdera vården för
den nyblivna familjen under barnsängstiden. Ge
amningshandledning enligt WHO.

Identifiera komplikationer under barnsängstiden
och handla enligt gängse direktiv.

i teorin utföra eftergranskning efter
regelbunden förlossning och handleda familjen i
familjeplaneringen.

identifiera de vanligaste barnsjukdomarna och
känner till barnhälsovården för upp till 1
åringar.

Innehåll

postpartumtid och eftergranskning, uppföljning
efter förlossningen (puerperalvård)regelbunden
och komplicerad. 2,5sp

WHO Amningskurs 1sp

barn hälsovård upp till 1 år och
pediatrik/neonatologi
omfattande hälsogranskningar och folksjukdomar 1,5

Förkunskaper

-avklarade grundstudier för sjukskötare (180sp)

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

Postpartumtiden:

Aktuella artiklar, föreläsningsmaterial samt
särskilt angiven litteratur.Delges vid
kursstart

Lapsivuodeaika, Maila Deufel, Elisabet
Montonen.
2016, Duodecim.
ISBN 978-951-656-480-0

För amningskursen:

Onnistunut imetys, Maila Deufel, Elisabet
Montonen (toim.)1.
painos 2010, 550 sivua, nidottu

ELLER

Amning idag, Kylberg, Westerlund, Zwedberg
2014, ISBN: 9789172059603

Samt övrig litteratur enligt anvisningar i
samband med kursen.

Barn hälsovård och pediatrik:

Rajantie J. Heikineheimo M.Renko M 2016
Lastentaudit, 6. upplagan. Duodecim.
eller
Lindberg, Lagercrantz, 2012, Barnmedicin,
Studentlitteratur / Hanséus Katarina, Jägervall
Martin och Norman Mikael 5.e uppl. utgiven
2020.

Sydänmaa-Storvik, Lapsen ja perheen hoitotyö,
2019, finns som digibok på Arcadas bibliotek.

Valda delar ur:

Hakulinen-Viitanen T. 2012. Laaja
terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja
lastenneuvolatoimintaan sekä
kouluterveydenhuoltoon.THL Opas 22.
Tillgänglig på adressen:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90 Extern länk
831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1

Rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård. 2010. Motiveringar till och
tillämpningsanvisningar för förordningen
(380/2009). SHM Publikationer 2010:11.
Tillgänglig på adressen
: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3059-9 Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar
 • simulering och skills - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Godkänd tentamen
Godkända praktiska övningar och simuleringar
(obligatorisk närvaro)
Godkänt deltagande + tentamen +övningar i WHO
amningskurs (obligatorisk närvaro för
erhållandet
av intyg)

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Ekman Petra
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Stockmann-Broo Christine
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 12:45 - 15:45 Graviditet och hälsa Introduktion online till alla 4 kurser hålls ONLINE Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-09-06 13:00 - 14:30 Postpartum- och familjecentrerad vård Postpartum HV+BM Silfver Jessica
2021-09-08 13:00 - 16:00 Postpartum- och familjecentrerad vård Barnet ad. 1 år Appelroth Maria
Stockmann-Broo Christine
2021-09-10 13:15 - 15:00 D4109 Postpartum- och familjecentrerad vård Postpartum workshop HV+BM Silfver Jessica
2021-09-14 09:00 - 11:00 Postpartum- och familjecentrerad vård Fördjupning post partum BM(case) Silfver Jessica
2021-09-16 13:30 - 15:00 Postpartum- och familjecentrerad vård Postpartum workshop HV+BM, det nyfödda barnet Silfver Jessica
2021-09-17 13:00 - 16:00 Postpartum- och familjecentrerad vård WHO amningskursinroduktion online obligatorisk Start online fredag 17.9 13:00-16:00 (3h) zoom. Vi använder alltid samma zoomlänk. ? Introduktion klockan 13:00-14:30 Genomgång av tio steg till lyckad amning WHO, amnings rekommendationer PAUS 15 min Klockan 14:45-16:00 Genomgång och beskrivning av kursens innehåll och uppgifter. Samtliga delmoment är alla obligatoriska. Niemi Annika
2021-09-22 09:00 - 15:00 Postpartum- och familjecentrerad vård 9:00 -10:00 Amningens fysiologi och anatomi och modersmjölkens sammansättning anatomi-och fysiologilärare Ilse Tillmans material på itslearning online 10:00 -11:00 anskaffning av studiematerial samt självstudier av kurslitteraturen, LUNCH 11:30-15:30 Grupparbete den valda tematiken inför seminariet Niemi Annika
2021-09-23 12:30 - 15:00 Postpartum- och familjecentrerad vård Förebyggande av folksjukdomar och arbete på rådgivningen. Online på Zoom, länken kommer i mappen på itsLearning.  Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69740336259?from=addon Meeting ID: 697 4033 6259 One tap mobile +496950500952,,69740336259# Germany +496950502596,,69740336259# Germany Dial by your location +49 69 5050 0952 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany +49 69 5050 0951 Germany Meeting ID: 697 4033 6259 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cOKTHL4Hk Join by SIP 69740336259@109.105.112.236 69740336259@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 697 4033 6259 Ekman Petra
2021-09-23 15:15 - 18:00 Graviditet och hälsa Eftergranskning Sabrina online, preliminär Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2021-09-24 09:15 - 11:30 D4109 Postpartum- och familjecentrerad vård förebyggande av folksjukdomar och arbete på rådgivning Ekman Petra
2021-09-27 08:30 - 13:45 Postpartum- och familjecentrerad vård WHO amningskurs kursseminarium Niemi Annika
2021-09-27 14:00 - 17:30 Postpartum- och familjecentrerad vård Seminarium, nordiskt se info i itslearning Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-09-29 08:00 - 16:00 E486 Graviditet och hälsa Praktiskt prov och amningsprov parallellt Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
2021-09-29 09:00 - 15:00 B517 Postpartum- och familjecentrerad vård Praktiskt amningsprow WHO AV-HJÄLP: Endast i början (08:30) Niemi Annika
2021-10-11 09:00 - 16:00 E482 Postpartum- och familjecentrerad vård Postpartum simulering BM Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-10-11 09:00 - 16:00 E491 Postpartum- och familjecentrerad vård Postpartum simulering BM Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-10-13 09:00 - 15:00 Postpartum- och familjecentrerad vård Tid för grupptentamen postpartum+pediatrik Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning