Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att uppnå
hälsovårdarens familjeinriktade kompetens.

Studenten förstår betydelsen av
vårdens kontinuitet och arbetsfördelningen
mellan sjukhuset och
öppenvården.

Studenten kan på ett konstruktivt sätt
samarbeta med familjer i amningsfrågor både på
rådgivningen och puerperalavdelningen.

Studenten har kunskap om olika
amningssituationer i vårdverkligheten som ger
kunskap och bekräftelse för studenten som
amningshandledare.

Studenten kan följa upp förändringar i den
nyförlösta kvinnans
fysiska och psykiska hälsa och i den nyföddas
hälsa.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att vårda den nyförlösta kvinnan
och det nyfödda barnet under handledning på
barnsängsavdelning.
Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa ohjattuna
hoitaa vastasyntynyttä lasta sekä synnyttänytta
naista lapsivuodeosastolla

Studenten kan följa upp moderns fysiska och
psykiska
återhämtning efter förlossningen och barnets
anpassning till livet utanför livmodern
Opiskelija osaa seurata äidin fyysistä sekä
psyykkistää toipumista synnytyksen jälkeen sekä
lapsensopeutumista elämään kohdun ulkopolella

Studenten kan stöda konkret amningen enligt
WHO:s principer och tillämpar denna kunskap med
alla familjer
Opiskelija osaa tukea imetystä WHO:n ohjeiden
mukaisesti ja soveltaa tätä tietoa perheiden
kanssa

Studenten har klar uppfattning och förståelse
om samarbetet mellan sjukhuset och öppenvård
Opiskelijalla on selkeä käsitys sekä ymmärrys
avohoidon ja sairaalan yhteistyöstä

Innehåll

WHO:s amningshandlarkurs teori och övningar på
Arcada

Yrkespraktik under handledning på
barnsängs/familjeavdelning 8t/dag -
5dagar/ve - 2 veckor

Uppföljning av moderns fysiska- och psykisk
hälsa post partum

Handledning och uppföljning av mor och barns
hälsa post partum
Eftergranskning efter regelbunden förlossning

Handledning av föräldrar i barnavård

Amningshandledning och förmåga att lösa de
vanligaste amningsproblemen på området

Dokumentering och mångprofessionellt samarbete
(bekanta sig med fysioterapeutens
arbete,socialvårdare,
näringsterapeut....)Fyll i uppföljnings
formuläret.

Förkunskaper

Deltagande i alla delar av kursen Graviditet och
hälsa.
Därtill gäller prorektors beslut 6/2020 om
tillräckliga språkkunskaper i svenska och finska
då praktik ska bokas.

Kursen ersätter följande kurser

Familjeinriktad hälsovård praktik A,
barnsängavdelning (purperalvård) för hälsovårdare

Mer information

Se itslearning

Litteratur

Postpartumitden:

Aktuella artiklar, föreläsningsmaterial samt
särskilt angiven litteratur.

Lapsivuodeaika, Maila Deufel, Elisabet
Montonen.
2016, Duodecim.
ISBN 978-951-656-480-0

För amningskursen:

Onnistunut imetys, Maila Deufel, Elisabet
Montonen (toim.)1.
painos 2010, 550 sivua, nidottu

ELLER

Amning idag, Kylberg, Westerlund, Zwedberg
2014, ISBN: 9789172059603

Samt övrig litteratur enligt anvisningar i
samband med kursen.

Rajantie J. Heikineheimo M.Renko M 2016
Lastentaudit, 6. upplagan. Duodecim. eller
Lindberg, Lagercrantz, 2012, Barnmedicin,
Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • simulering - 25 timmar
 • Praktik - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd handledd yrkespraktik

Inlämnat själv- ovh handledarens värdering,
arbetslista, egna
målsättningar
-inlämnat, godkänt skriftligt arbete

Lärare

 • Ekman Petra
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

eEligt avtal, 8t/dag

Skriftlig uppgift lämnas in inom en vecka efter
avslutad praktik

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 12:45 - 15:45 Graviditet och hälsa Introduktion online till alla 4 kurser hålls ONLINE Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-09-06 13:00 - 14:30 Postpartum- och familjecentrerad vård Postpartum HV+BM Silfver Jessica
2021-09-10 13:15 - 15:00 D4109 Postpartum- och familjecentrerad vård Postpartum workshop HV+BM Silfver Jessica
2021-09-16 13:30 - 15:00 Postpartum- och familjecentrerad vård Postpartum workshop HV+BM, det nyfödda barnet Silfver Jessica
2021-09-17 13:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng WHO amningskurs introduktion online obligatorisk Start online fredag 17.9 13:00-16:00 (3h) zoom. Vi använder alltid samma zoomlänk. ? Introduktion klockan 13:00-14:30 Genomgång av tio steg till lyckad amning WHO, amnings rekommendationer PAUS 15 min Klockan 14:45-16:00 Genomgång och beskrivning av kursens innehåll och uppgifter. Samtliga delmoment är alla obligatoriska. Niemi Annika
2021-09-22 09:00 - 15:30 Praktik: Barnsäng 9:00 -10:00 Amningens fysiologi och anatomi och modersmjölkens sammansättning anatomi-och fysiologilärare Ilse Tillmans material på itslearning online 10:00 -11:00 anskaffning av studiematerial samt självstudier av kurslitteraturen LUNCH 11:30 ? 15:30 Grupparbete om den valda tematiken inför seminariet Niemi Annika
2021-09-23 15:15 - 18:00 Graviditet och hälsa Eftergranskning Sabrina online, preliminär Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2021-09-27 08:30 - 13:45 Praktik: Barnsäng WHO amningskurs SEMINARIUM Niemi Annika
2021-09-27 14:00 - 17:30 Postpartum- och familjecentrerad vård Seminarium, nordiskt se info i itslearning Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-09-29 08:00 - 16:00 E486 Graviditet och hälsa Praktiskt prov och amningsprov parallellt Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
2021-10-07 09:00 - 16:00 E486 Praktik: Barnsäng simulering Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-10-07 09:00 - 16:00 E493 Praktik: Barnsäng Postpartum simulering HV Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-10-07 09:00 - 16:00 E494 Praktik: Barnsäng Postpartum simulering HV Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-10-08 08:00 - 12:00 Praktik: Barnsäng Tid för grupptentamen i postpartumvård Silfver Jessica
2021-10-11 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2021-10-12 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2021-10-13 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2021-10-14 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2021-10-15 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2021-10-18 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2021-10-19 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2021-10-20 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2021-10-21 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng
2021-10-22 08:00 - 16:00 Praktik: Barnsäng

Kurs och studieplanssökning