Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Teoretisk kompetens: studerande har insikt i
det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbetets metoder

studerande känner till den litteratur och de
senaste forskningsresultat som berör den
gravida kvinnan och hennes familj samt barn 0-7
år och deras familjer

Handlingsförmåga:studerande visar
initiativförmåga, självständighet samt förmåga
att planera sitt arbetet

studerande kan utföra undersökning och
uppföljning av graviditet

studerande kan utföra kartläggning och
uppföljning av barnets (0-7 år) tillväxt,
utveckling, syn- och hörsel

studerande kan handleda i de
vanligaste hälsofrågorna för den gravida
kvinnan och hennes familj samt barn 0-7 år och
deras familjer

studerande kan vaccinera barn 0-7 år

Etiskt förhållningssätt:studerande strävar till
att identifiera sig med den egna yrkeskategorin
och har anammat ett hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande tankesätt

studerande visar ansvarsförmåga och etisk
hållning vid bemötande av klienter samt i
samarbetet med arbetsteamet

studerande visar punktlighet, pålitlighet samt
samarbetsförmåga

Läranderesultat

Teoretisk kompetens / Teoreettinen kompetenssi
studerande har insikt i det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetets metoder
opiskelija tuntee terveyttä edistävän ja
ennaltaehkäisevän työn menetelmät

studerande känner till den litteratur och de
senaste forskningsresultat som berör den
gravida kvinnan och hennes familj samt barn 0-7
år och deras familjer
opiskelija tuntee raskaana olevan naisen ja
hänen perhettään sekä 0-7 vuotiaan lapsen ja
hänen perhettään koskevaa kirjallisuutta ja
tuoreimpia tutkimustuloksia

Handlingsförmåga / Toimintakyky
studerande visar initiativförmåga,
självständighet samt förmåga att planera sitt
arbete
opiskelija osoittaa aloitekykyä, itsenäisyyttä
sekä kykyä työn suunnittelemiseen.

studerande kan utföra undersökning och
uppföljning av graviditet
opiskelija pystyy suorittamaan raskaana olevan
naisen tutkimisen ja seurannan

studerande kan utföra kartläggning och
uppföljning av barnets (0-7 år) tillväxt,
utveckling, syn- och hörsel
opiskelija pystyy suorittamaan 0-7 vuotiaan
lapsen kasvun, kehityksen, näön-ja kuulon
kartoituksen ja seurannan

studerande kan handleda i de
vanligaste hälsofrågorna för den gravida
kvinnan och hennes familj samt barn 0-7 år och
deras familjer
opiskelija pystyy ohjaamaan raskaana olevan
naisen ja
hänen perheensä sekä 0-7 vuotiaan lapsen ja
hänen perhettään tavallisimmissa
terveyteen liittyvissä kysymyksissä

studerande kan vaccinera barn 0-7 år
opiskelija osaa 0-7 vuotiaiden lasten
rokottamisen

Etisk kompetens / Eettinen kompetenssi:
studerande strävar till att identifiera sig med
den egna yrkeskategorin och har anammat ett
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
tankesätt
opiskelija pyrkii samaistumaan omaan
ammattiryhmäänsä ja on omaksunut
terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän
ajattelutavan

studerande visar ansvarsförmåga och etisk
hållning vid bemötande av klienter samt i
samarbetet med arbetsteamet
opiskelija osoittaa vastuuntuntoa ja eettistä
lähestymistapaa, sekä asiakkaita kohtaan että
yhteistyössä työryhmän kanssa

studerande visar punktlighet, pålitlighet samt
samarbetsförmåga
opiskelija osoittaa täsmällisyyttä,
luotettavuutta sekä yhteistyökykyä

Innehåll

7 veckor praktik på kombinerad mödra-
barnrådgivning eller 3 veckor praktik på
mödrarådgivning och 4 veckor praktik på
barnrådgivning

Förkunskaper

Avklarade grundstudier, teori och praktik.
Godkänt deltagande i övningar och simulering i
Familjeinriktad hälsovård teoridel 1 och 2 är
förutsättning att påbörja praktikstudier.
Därtill gäller prorektors beslut 6/2020 om
tillräckliga språkkunskaper i svenska och finska
då praktik ska bokas.

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

samma som teorikursen del 1 och 2

Studieaktiviteter

Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

inlämnade och godkända personliga målsättningar
av praktikhandledaren godkänd praktik (inlämnad
utvärderingsblankett)
inlämnad och godkänd praktikuppgift samt egen
utvärdering

Lärare

  • Ekman Petra
  • Silfver Jessica

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-25 till 2022-07-31

Examinationsformer

2018-12-17 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-25 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-10-26 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-10-27 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-10-28 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-10-29 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-01 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-02 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-03 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-04 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-05 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-08 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-09 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-10 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-11 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-12 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-15 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-16 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-17 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-18 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-19 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-22 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-23 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-24 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-25 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-26 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-29 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-11-30 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-12-01 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-12-02 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-12-03 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-12-06 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-12-07 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-12-08 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-12-09 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning
2021-12-10 08:00 - 16:00 Praktik: Mödra- och barnrådgivning

Kurs och studieplanssökning