Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att stud.
1) är insatt i hälsogranskningarnas innehåll
för barn 0-7 år och kan genomföra dem )

2) känner till familjers vanligaste
hälsofrågor, barnets utveckling och
vardagshantering och kan med hjälp av det stöda
familjer

3) känner till de vanligaste pediatriska
sjukdomstillstånden samt näringsfrågorna och
kan med hjälp av desssa identifiera och
handleda patienter och klienter.(bakgrunds- och
riskfaktorer, diagnosticering,vårdformer)

4) behärskar det nationella
vaccinationsprogrammet och kan handleda
familjer om dess innehåll samt handleda om
andra frågor gällande vaccinationer.

På alla punkter leder Kunskap och förståelse
(40%) till färdighet och förmåga (40%) samt
värderingsförmåga och förhållningssätt (20%)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
- utföra mätningar och observationer för att
kartlägga barnets hälsa och utveckling (fysisk,
psykisk, psykosocial, motorisk, neurologisk)
- vara bekant med metoder och nätverk för
föräldrastöd
- kunna anpassa handledning för familjen
utgående från rekommendationer om barnets kost,
sömn, lek, munhälsa
- implementera sitt kunnande i vanligaste
sjukdomar för barn inom öppenvården
- klara av en bedömning av vård- och stödbehov
-kunna ge vårdhandledning till familjen
- kunna integrera handledning och verkställandet av finska vaccinationsprogrammet för barn 0-7 år i rådgivningsarbetet

Innehåll

Barnhälsovård och barnrådgivningsverksamhet

- uppföljning av barnets tillväxt,
utveckling,syn och hörsel
- stöd av föräldrar till barn 0-7 år
- näringssrekommendationer och barn från 0 till
7 år
-Introduktion av mentaliseringsbaserat
föräldrastöd.

Förkunskaper

Avklarade kliniska kurser samt praktik från
studieår 1-3.

Kursen ersätter följande kurser

Familjeinriktad hälsovård, del 2 för hälsovårdare

Mer information

se examinationskraven
tentamen i både pediatrik och barnhälsovård

Litteratur

Barnhälsovård:
1. Social- och hälsovårdsministeriet 2005.
Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljer.
Handbok för personalen. Handböcker 2005:12.
Tillgänglig på adressen:
http://urn.fi/URN:ISBN:952-00-1714-3 Extern länk
, följande
kapitel: del I - kap 2, Del II - kap 7, 9, 10,
11 (tonvikt på kap 10)

2. Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och
inom skolhälsovården - Metodhandbok. THL, Opas
31, den del som gäller barnrådgivningen,
tillgänglig som nätversion:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-066-2 Extern länk 2018,
31, 2. förnyade upplagan.
3. Hakulinen-Viitanen T. 2012. Laaja
terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja
lastenneuvolatoimintaan sekä
kouluterveydenhuoltoon.THL Opas 22.
Tillgänglig på adressen:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90 Extern länk
831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1

4. Rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård. 2010. Motiveringar till och
tillämpningsanvisningar för förordningen
(380/2009). SHM Publikationer 2010:11.
Tillgänglig på adressen
: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3059-9 Extern länk

5. aktuell lagstiftning, bl.a Statsrådets
förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård för barn och unga. Tillgänglig på
adressen:
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/2011033 Extern länk

6. https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja Extern länk
finns enbart på finska
7.Föreläsningsanteckningar och utdelat material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända tentamina och uppgifter
Obligatoriskt deltagande i simuleringar och
övningar + seminarier

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se rumsbokningarna i ARBS

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • 2020-10-11 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 09:30 - 11:30 Tutorträff, välkommen till sista läsåret Kick-off för sista läsåret, allmän information om året och presentation av gruppen. Online.   Hej HV18, här är länken till måndag förmiddag. Hoppas att ni alla har märkt att ni har varit bokade här eftersom den kanske inte syns på Tuudo när den inte är kopplad till någon kurs. Kan ni vara snälla och dela infot om ni har nån gemensam some-kanal, så att alla kollar sin mejl för att få länken.   Vi ses på måndag,   Petra ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,359418412#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 359 418 412# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Ekman Petra
Nyberg Anu
2021-08-30 12:45 - 15:45 Graviditet och hälsa Introduktion online till alla 4 kurser hålls ONLINE Ekman Petra
Silfver Jessica
2021-09-02 09:00 - 11:30 B522 Barnfamiljer och hälsa syn och hörsel, vi övar på varandra Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69149344103?from=addon Meeting ID: 691 4934 4103 One tap mobile +496938079883,,69149344103# Germany +496950502596,,69149344103# Germany Dial by your location +49 69 3807 9883 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 30 5679 5800 Germany Meeting ID: 691 4934 4103 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ceCFqxX405 Join by SIP 69149344103@109.105.112.236 69149344103@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 691 4934 4103 Ekman Petra
2021-09-06 09:00 - 12:00 E491 Barnfamiljer och hälsa tillväxtuppföljning Ekman Petra
2021-09-08 08:30 - 12:00 D4109 Barnfamiljer och hälsa Vanepsy och Lene. Titta videon på förhand. vi övar på varandra Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69662530204?from=addon Meeting ID: 696 6253 0204 One tap mobile +493056795800,,69662530204# Germany +496938079883,,69662530204# Germany Dial by your location +49 30 5679 5800 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany Meeting ID: 696 6253 0204 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccjY41bVDg Join by SIP 69662530204@109.105.112.236 69662530204@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 696 6253 0204 Ekman Petra
2021-09-14 09:00 - 14:00 Barnfamiljer och hälsa Hälsogranskningar, att ta till tals. Online länken kommer på itslearning. Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64997119810?from=addon Meeting ID: 649 9711 9810 One tap mobile +496950500951,,64997119810# Germany +496950500952,,64997119810# Germany Dial by your location +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany Meeting ID: 649 9711 9810 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbdJA9ssK4 Join by SIP 64997119810@109.105.112.236 64997119810@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 649 9711 9810 Ekman Petra
2021-09-20 09:00 - 13:30 D275 Barnfamiljer och hälsa Barnets motoriska utveckling. Vi tittar på barn i olika åldrar. Hybrid/online. Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68683267078?from=addon Meeting ID: 686 8326 7078 One tap mobile +496950500951,,68683267078# Germany +496950500952,,68683267078# Germany Dial by your location +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany Meeting ID: 686 8326 7078 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbGWitaraW Join by SIP 68683267078@109.105.112.236 68683267078@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 686 8326 7078 Ekman Petra
Jeglinsky-Kankainen Ira
2021-09-30 09:00 - 12:00 B516 Barnfamiljer och hälsa Mentaliseringsbaserat föräldrastöd del 1 med Liisa Jungar och Nina Finnäs från Folkhälsan. I skolan  Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67743061172?from=addon Meeting ID: 677 4306 1172 One tap mobile +496950502596,,67743061172# Germany +496971049922,,67743061172# Germany Dial by your location +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany Meeting ID: 677 4306 1172 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cVKLnDa1l Join by SIP 67743061172@109.105.112.236 67743061172@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 677 4306 1172 Ekman Petra
2021-10-01 09:00 - 13:00 D4109 Barnfamiljer och hälsa Mentaliseringsbaserat föräldrastöd med Liisa Jungar och Nina Finnäs från Folkhälsan Ekman Petra
2021-10-04 08:00 - 16:00 E486 Barnfamiljer och hälsa Simulering Ekman Petra
2021-10-04 08:00 - 16:00 E487.3 Barnfamiljer och hälsa Simulering Ekman Petra
2021-10-04 08:00 - 16:00 E492 Barnfamiljer och hälsa Simulering Ekman Petra

Kurs och studieplanssökning