Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Utvecklingsarbetet skall vara anknutet till
barnmorskans verklighet.
Studeranden skall nå fördjupad
förståelse inom eget yrkesområdet.
Studerande utvecklar sin
förmåga att lösa praktiska problem på
arbetsplatsen och i vårdverkligheten samt tar
ansvar för att utveckla barnmorskearbete
vidare.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden ha
redskap för att kunna utveckla barnmorskeyrket
och förena
det teoretiska- och praktiska kunnandet i
vårdverkligheten.
Studeranden har förmåga att fördjupa sin
förståelse inom
barnmorskearbetet.
Studeranden har förmåga att hitta teoretiska
lösningar
även i praktiska problem på området.

Innehåll

Förverkligas inom
barnmorskeutbildningen.Examensarbete
kan
ge en teoretisk grund till utvecklingsarbetet.
Ide'n till utvecklingsarbetet skall vara
godkänd av bm-läraren.
-En del av studierna kan vara tex.
observationer
och
raporter i barnmorskans vårdverklighet.
-Studerande kan även utveckla samt testa
blanketter inom
barnmorskearbetet, utarbeta evidensbaserade
informations
blad/häften, anvisningar eller göra både
vetenskaplig
artikel poster eller abstrakt
Som komplettering till utvecklingsarbetet kan
studerande
göra tex. poster och abstrakt om sitt arbete
och
presentera
den i nationella/internationella kongresser,
utbildningsdagar eller seminarier på sitt
yrkesområde.

Förkunskaper

Studeranden kan påbörja sitt utvecklingsarbete
under sitt fjärde
studie år.
Avklarade studier inom sjukskötarutbildningen
och innehar
kunskap om barnmorskans specialområde.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Studerande gör sitt utvecklingsarbete under 4.
eller
5.år
Utvecklingsarbetet skall vara anknutet till
barnmorskans vårdverklighet.

Litteratur

Aktuella forsknings artiklar enligt det utvalda
temat i utvecklingsarbetet
Litteratur om utvecklingsarbete:

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Självstudier - 125 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkänd evidensbaserad utvecklingsarbete inom
barnmorskeyrkets område som har anknytning till
barnmorskans arbetsområde

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

4.år, P 3,4
5.år, P 1,2

Kursanmälningstid

2021-04-15 till 2022-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 16:00 - 17:30 E491 Utvecklingsarbete för barnmorskor, presentation (Hybrid - online) Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69864214474?from=addon Meeting ID: 698 6421 4474 Join by SIP 69864214474@109.105.112.236 69864214474@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 698 6421 4474 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-11-23 16:15 - 17:30 E491 Utvecklingsarbete för barnmorskor, presentation (Hybrid - online) Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62333969519?from=addon Meeting ID: 623 3396 9519 Join by SIP 62333969519@109.105.112.236 62333969519@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 623 3396 9519 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2021-12-14 16:00 - 17:30 Utvecklingsarbete för barnmorskor, presentation (online) Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Utvecklingsarbete för barnmorskor, presentation (Hybrid - online) Time: Dec 14, 2021 04:00 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66141605911 Meeting ID: 661 4160 5911 Join by SIP 66141605911@109.105.112.236 66141605911@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 661 4160 5911 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-05-04 08:15 - 16:00 Utvecklingsarbete för barnmorskor, NJF2022 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-05-05 08:15 - 16:00 Utvecklingsarbete för barnmorskor, NJF2022 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-05-06 08:15 - 16:00 Utvecklingsarbete för barnmorskor, NJF2022 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning