Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är:
- att ge grundkunskaper i: intensivvård och
perioperativ vård (anestesi och instrument)
-förstå och kunna tolka andningen och
cirkulationen, neurologin,
-Dokumentering inom specifika områden
-förstå aseptikens betydelse inom specifika
kontext
- kan förbereda ett sterilt bord och
operationsområde

Läranderesultat

Efter kursen förväntas studerande ha:
- grundläggande kunskaper i intensivvård och
perioperativ vård. Detta omfattar kunskaper i
patientens vårdbehov inom både
intenvvårdskontexten och den perioperativa
vården.
- Känna till de vanligaste anestesiformerna och
läkemedlen
-Känna till grunderna i patientemonitorering
- Dokumentera och rapportera ur intensiv och
perioperativ vårdperspektiv
- Förbereda och assistera i perioperativ kontext
-Känna till operationsintrumentens olika
karaktärer

Innehåll

-Föreläsningar
-Nätbaserade studier och quiz
-Hemtentamen (patientcase)
-Övningar
-Simulering

Förkunskaper

-Anatomi och fysiologi
-Medicin 1 & 2
-Klinisk vård 1 & 2
-Minst 7.5 sp Klinisk vård praktik avklarad

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk Vård IV

Mer information

Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning,
seminariet, praktiska övningar och simulering

Litteratur

-Niemi-Murola et al. 2016. Anestesiologian ja
tehohoidon perusteet. Duodecim
-Ilola et al. 2013. Anestesiahoitotyön käsikirja.
Duodecim eller via Oppiportti
-Karma et al. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö.
Sanoma Pro
-Ala-Kokko et al. 2017. Tehohoito-opas. Duodecim
-Parvianen et al. 2021. Akuuttihoidon lääkkeet.
Duodecim
-Ala-kokko et al. 2021. Peruselintoimintojen
häiriöt ja niiden hoito. Duodecim
-Föreläsningsmaterial
-Aktuella artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 58 timmar
 • Seminarie - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studerande avklara
följande:

Delta i praktiska övningar och simuleringar.
Delta i teoristudier/aktiviteter på
itslearning.
Godkänd skriftlig hemtentamen.

Lärare

 • Eronen Lotta
 • Karbin Daniela
 • Mannevaara Pauleen
 • Paakkonen Heikki
 • Sjölund Terese

Examinator

Karbin Daniela

Antal kursplatser

Ingen begränsning (77 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-04-15 till 2022-07-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-04-08 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-16 09:00 - 11:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Introföreläsning Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-09-24 13:00 - 15:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Introduktion till intraoperativ vård Mannevaara Pauleen
2021-09-28 09:00 - 11:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Terese Sjölund is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2928476057   Meeting ID: 292 847 6057 One tap mobile +496938079884,,2928476057# Germany +496950500951,,2928476057# Germany   Dial by your location         +49 69 3807 9884 Germany         +49 69 5050 0951 Germany         +49 69 5050 0952 Germany         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany         +49 69 3807 9883 Germany Meeting ID: 292 847 6057 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccGPYuRFo9   Join by SIP 2928476057@109.105.112.236 2928476057@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 292 847 6057   Introduktion till intensivsjukvård Sjölund Terese
2021-09-30 09:00 - 11:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård IVA Eronen Lotta
2021-09-30 12:00 - 14:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Monitorering och vitala värden Eronen Lotta
2021-10-06 09:00 - 11:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Lab och Astrup Sjölund Terese
2021-10-06 12:00 - 14:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Människan värdighet inom specialsjukvården Karbin Daniela
2021-10-07 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-07 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-07 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-07 09:00 - 16:00 A510 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-07 09:00 - 16:00 D4110 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
2021-10-08 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-08 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-08 09:00 - 16:00 B522 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-08 09:00 - 16:00 D4110 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
2021-10-08 09:00 - 16:00 E482 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
2021-10-13 08:15 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
2021-10-13 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-13 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Övningar Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-13 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-13 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-13 09:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-14 08:15 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
2021-10-14 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Övningar Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-14 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-14 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-14 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-14 09:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-18 08:00 - 16:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Hemtent Karbin Daniela
2021-10-20 08:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-20 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-20 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-20 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-21 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-21 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-21 08:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2021-10-21 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese

Kurs och studieplanssökning