Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
uppnår kompetens i barnmorskekunskap under
förlossning, samt
vården av den nyfödda,
professionalitet, familjecentrerad
barnmorskekunskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall du ha kunskap om
förlossningsfysiologinhälsa, smärtlindringsformer och
uppföljning av moderns och fostrets hälsa och välmående.
Du har grundläggande färdigheter och kan det
centrala i att planera och känner till barnmorskans
ansvarsområde och vård under en regelbunden förlossning
och omedelbart efter förlossningen.
Du kan färdigheter och känner till smärtlindringsformer
under förlossningen.
Du har en förståelse för familjecentrerad
förlossningsvård

Innehåll

- Förlossningsmekanismen, dokumentering
undersökning och uppföljning av kvinnans och
fostrets hälsa under regelbunden förlossning.
- vård, observation och uppföljning av det
nyfödda barnet, samt stöd och handledning vid
första amningen.
- övningar och simulering
- smärtlindringsformer under förlossning
-anatomi- och fysiologi; bäckenet, mellangård,
placentafunktion, fostrets circulation
-CTG-tolkning, introduktion till ST-analys
(STAN), flow.

Förkunskaper

-Avklarade grundstudier
Graviditet och hälsa (WHO amningshandledarkunskap),
Postpartum och familjecentrerad vård

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

- övningar och simulering - obliatoriskt
deltagandet,
- studiebesök till förlossningsavdelningen
kombinerad med
placenta undersökning och avnavlingsövningar om
pandemin tillåter
- Seminarier; presentation av aktuella
forskningsartiklar
(referat)
obligatorisk. Frånvaro från seminarie
kompenseras med extra skriftligt arbete: analys
av 2 forskningsartiklar på området, arbetet lämnas
in inom två veckor efter seminarier

Litteratur

1) Paananen et al 2015 eller Paananen et all,
2012 Kätilötyö. 2:lantio 2.2 istukka,
napanuora,
sikiökalvot.
sikiökehitys, 3:3.2,3.3 Välitön syntymän
jälkeinen kätilötyö
2) Abascal Gudrun,2008; Att möta
förlossningssmärtan, Bonnier fakta
1a) alternativ; Budowick, M. 1993. Anatomisk
Atlas. Liber. ISBN
91-47-00091-0. s. 264-285.
1b) Faxelid et al.2009 (eller nyare upplaga).
Lärobok för barnmorskor: 5, 6, 7, 11, 12, 13,
14,
15, 16.
Studentlitteratur, Lund.
3)Ingemarsson I, Ingemarsson E 2006 eller nyare
upplaga. Fosterövervakning med CTG.1-11.

- WHO recommendations: intrapartum care for a
positive childbirth
experience ISBN 978-92-4-155021-5
- CTG utbildningen (http://ctgutbildning.se/ Extern länk)

4)Aktuella forskningsartiklar.
se its Learning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Seminarier - 5 timmar
 • simulering - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkänt tentamen (vårdlära delen (PS) 60%
Anatomidelen 50% för godkänt vitsord.
deltagandet i övningar
deltagandet i studiebesöket och skriftlig
rapportdeltagandet i simulering och seminarium

Lärare

 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 3, bokning på gång

Kursanmälningstid

2021-04-15 till 2022-07-31

Examinationsformer

 • 2021-02-01 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 12:15 - 15:00 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Denna zoom länk fungerar för samtliga föreläsningar i kursen. https://arcada.zoom.us/j/62219915592 Stenbäck Pernilla
2022-01-11 09:15 - 12:30 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2022-01-13 12:00 - 14:00 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2022-01-13 14:15 - 15:30 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Bäckenets anatomi Tillman Ilse
2022-01-18 13:15 - 15:30 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2022-01-19 09:15 - 12:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2022-01-20 09:15 - 14:30 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2022-01-27 09:15 - 12:00 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2022-01-27 13:15 - 15:30 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Tent Tillman Ilse
2022-01-28 09:15 - 14:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2022-02-01 09:15 - 12:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2022-02-02 09:15 - 14:00 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-02-08 09:15 - 12:00 B328 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2022-02-09 08:15 - 15:00 E482 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2022-02-09 09:15 - 14:30 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-02-10 08:45 - 16:30 E482 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-02-10 09:15 - 14:30 E491 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla
2022-02-11 09:15 - 13:00 Barnmorskearbete under regelbunden förlossning Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning