Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ha förmåga till professionell
samhällsmedvetenhet och -engagemang med en
etisk förankring,

Visa såväl bred som fördjupad kunskap inom
området reproduktiv- och sexuell hälsa

Visa fördjupad kunskap i planering, ledning och
samordning av vård- och hälsoarbetet ur ett
kvinno-
och familjecentrerat bemötande utgående från
vetenskaplig grund och aktuell forskning

Läranderesultat

Efter kursen kan studerande
1)beakta kvinnans och närståendes behov,
kunskaper och önskemål och främja
reproduktiv och sexualhälsa inom
barnmorskearbetet
2)studenten skall kunna visa fördjupad förmåga
till samarbete och
kommunikation, både inom arbetsgruppen och med
kvinnan och närstående i
frågor kring reproduktiv- och sexualhälsa
3)bemöta kvinnan, partnern och familjen under
olika livsperioder och
livssituationer och ha fördjupad förmåga till
konflikthantering
och problemlösning inom reproduktiv- och sexual
hälsa
4)studerande har förmåga att tillämpa sin
tvärvetenskapliga kunskap inom
barnmorskans kompetensområde

Innehåll

Färdighet och innehåll:
- Studerande kan etiska koden för barnmorskans
yrkesområde som värdegrund,
- befrämjande av sexual- och reproduktiv hälsa
under olika livsperioder utgående från sexual
rättigheter,
- känna till och handleda i familjeplanering,
- befrämja sexual hälsa efter familjevåld och
gynekologisk ohälsa och förebyggandet av
könssjukdomar,
- kunna vårda genom ett multiprofessionellt
samarbete och delta i social-pediatriskt
seminarium

I kursen ingår obligatoriska studiebesök och
rapportskrivning av dessa

Förkunskaper

-Avklarade grundstudier, inleder
barnmorskeinriktningen

Kursen ersätter följande kurser

----------------------

Mer information

övningar, projekt och studiebesök är obligatoriska

Litteratur

Klemetti Reija, Raussi-Lehto Eija, 2014:
Edistä,
ehkäise, vaikuta - seksuaali- ja
lisääntymisterveyden
toimintaohjelma 2014-2020, THL
ISBN 978-952-302-174-7 (verkkojulkaisu)

Ryttyläinen Katri, Valkama Sirpa 2010:
Seksuaalisuus hoitotyössä.ISBN 978-951-37-5488-
4
Ihme Anu, Rainio Satu 2014: Naisen Terveys,
Edita,
ISBN 978-951-37-6487-6

Finlans barnmorskeförbondet hemsidor: enligt
överenskommelse med läraren

Artiklar som delges under kursens gång

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-projektarbetet 'Befrämjandet av sexual hälsa'
grundar sig till vetenskapliga
forskningsartiklar och evidensbaserat material
Tentamina:
-godkända skriftliga uppgifter och deltagande
vid seminarietillfällen

Lärare

 • Ekman Petra
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 10:15 - 12:00 E491 Tutorträff & Sexual- och reproduktiv vård Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65393707191?from=addon Meeting ID: 653 9370 7191 Join by SIP 65393707191@109.105.112.236 65393707191@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 653 9370 7191 Stenbäck Pernilla
2021-08-31 13:15 - 15:30 B517 Sexual- och reproduktiv vård Vi kör på teams istället då rummet borde fungera bättre med teams ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,969930572# Finland, Helsinki Phone Conference ID: 969 930 572# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Stenbäck Pernilla
2021-09-06 11:15 - 12:00 Sexual- och reproduktiv vård & utvecklingsarbete för barnmorskor Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62267243824?from=addon Meeting ID: 622 6724 3824 Join by SIP 62267243824@109.105.112.236 62267243824@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 622 6724 3824 Stenbäck Pernilla
2021-09-08 09:15 - 12:00 B517 Sexual- och reproduktiv vård Detta seminarium förverkligas som hybrid. Meddela gärna vem som är online så kan jag vid behov byta till ett större klassrum om vi är många på plats på campus ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,95288377#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 952 883 77# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Stenbäck Pernilla
2021-09-09 10:00 - 11:00 Sexual- och reproduktiv vård Eftersom vi fortfarande rekommenderas att ha undervisning på distans har vi denna föreläsning via zoom Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69127498952?from=addon Meeting ID: 691 2749 8952 Join by SIP 69127498952@109.105.112.236 69127498952@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 691 2749 8952 Stenbäck Pernilla
Ådahl Susanne
2021-09-15 09:00 - 15:30 Socialpediatriskt seminarium Program för dagen och förhansmaterial hittas på itslearning. Den gemensamma delen startar upp klockan 12, och hålls på Zoom. Länk nedan Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Ekman Petra
Söderström Eivor
2021-09-28 15:30 - 17:00 D4106 Sexual- och reproduktiv vård, SERI Stenbäck Pernilla
2021-10-04 09:15 - 12:00 Sexual- och reproduktiv vård Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63698143911?from=addon Meeting ID: 636 9814 3911 Join by SIP 63698143911@109.105.112.236 63698143911@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 636 9814 3911 Stenbäck Pernilla
2021-10-06 09:15 - 11:45 Sexual- och reproduktiv vård, workshop  Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69276946492?from=addon Meeting ID: 692 7694 6492 Join by SIP 69276946492@109.105.112.236 69276946492@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 692 7694 6492 Stenbäck Pernilla
2021-10-14 09:15 - 14:00 Sexual- och reproduktiv vård Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67823340800?from=addon Meeting ID: 678 2334 0800 Join by SIP 67823340800@109.105.112.236 67823340800@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 678 2334 0800 Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning