Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

- Studeranden utför ett konkret utvecklingsuppdrag i arbetslivet inom sitt eget kompetensområde, antingen som ett mindre självständigt projekt eller som del av ett större pågående projekt.

- Den studerande fördjupar sitt kunnande i forskningsmetodik, projektmetodik och projektledarskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
- kunna tillämpa projektmetoder för att utveckla sitt eget yrkesområde.

- inneha fördjupad kunskap inom ramen för sitt eget kompetensområde.

Mer information

Projekten diskuteras i samråd med lärarna i kursen, varefter dess utformning samt presentation bestäms individuellt.

Litteratur

Styrs efter projektets behov.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 126 timmar
 • Självstudier - 120 timmar
 • - 136 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 402 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 402 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
- Godkänt genomfört projekt tillsammans med arbetslivet.
- Godkänd skriftlig projektrapport som är litteraturbaserad och innehåller projektplan, genomförande, utvärdering och reflektion i förhållande till Arcadas allmänna kompetens inom utvecklingsverksamhet och entreprenörskap samt i förhållande till relevant yrkesspecifik kompetens.
- Projektarbetet kan ge 5, 10 eller 15 sp, beroende på antalet utförda arbetstimmar som dokumenterats.

Lärare

Ring Joachim

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (4 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-09-13 till 2022-07-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning