Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I den här studieenheten sätt grunderna för
FUI kompetens (Forskning, utveckling och
innovations
kompetens)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du

identifiera den egna professionens teorikärna och
kan argumentera för dess betydelse i professionen
(Kunskap)

relatera till teorier och tankemodeller som grund
för professionellt arbete (Kunskap)

utnyttja relevanta databaser och sökord för att
hitta vetenskaplig kunskap inom eget
professionsområde (Färdighet)

läsa och använda sig av ett vetenskapligt språk
(Färdighet)

beakta evidensprocessen och tillämpar den för att
söka och sammanställa kunskap i en avgränsad
kunskapsöversikt (Förhållningssätt)

uppfatta skillnaden mellan begrepp som reflektion
och deskription, analys och syntes och kan
omsätta
dessa i praktiken (Förhållningssätt)

Förkunskaper

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 9 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 7 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar
 • Seminarier - 3 timmar
 • Arbete i grupp - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Sigfrids Ingmar
 • Tallqvist Susanna
 • Törnblom Cia
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (119 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-10-31

Kursens tidtabell

Meddelas senare.

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-16 14:15 - 16:00 Kunskapsutveckling och metodikens grunder isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69439910427   Meeting ID: 694 3991 0427   Join by SIP 69439910427@109.105.112.236 69439910427@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 694 3991 0427   Introduktion till kursen Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2022-03-21 13:15 - 14:15 E385 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Informationssökning Nyström Janne
2022-03-21 14:30 - 15:30 E385 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Informationssökning Nyström Janne
2022-03-22 11:45 - 12:45 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Informationssökning Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/68585565945 Nyström Janne
2022-03-24 09:15 - 10:15 E383 Kunskapsutveckling inom idrott och hälsopromotion Informationssökning Nyström Janne
2022-03-29 14:45 - 16:15 Kunskapsutveckling och metodikens grunder isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62845835178   Meeting ID: 628 4583 5178   Join by SIP 62845835178@109.105.112.236 62845835178@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 628 4583 5178   Handledning Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Törnblom Cia
Werner Tove
2022-04-11 14:15 - 15:30 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Handledningisi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66021429509   Meeting ID: 660 2142 9509   Join by SIP 66021429509@109.105.112.236 66021429509@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 660 2142 9509   Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Törnblom Cia
2022-04-19 14:00 - 15:30 Kunskapsutveckling och metodikens grunder isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68933939988   Meeting ID: 689 3393 9988   Join by SIP 68933939988@109.105.112.236 68933939988@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 689 3393 9988   Introduktion till del 2. Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Törnblom Cia
Werner Tove
2022-04-26 13:00 - 16:00 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Tidsreservation för arbete i grupp från kl. 13.00. Möjlighet till handledning från kl. 15.00. Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/65577673382 Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Törnblom Cia
Werner Tove
2022-05-05 09:00 - 16:00 B320 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Workshop Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-05-05 09:00 - 16:00 D173 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Workshop Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-05-05 09:00 - 16:00 D4110 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Workshop Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-05-05 09:00 - 16:00 B516 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Workshop Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-05-05 09:00 - 16:30 D4107-08 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Workshop Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-05-05 09:15 - 16:00 Kunskapsutveckling och metodikens grunder På campus.
2022-05-09 09:00 - 16:00 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Tidsreservation för arbete i grupp Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-05-12 09:00 - 16:00 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Tidsreservation. Arbete i de egna temagrupperna. Möjlighet till handledning kl. 15-16 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61797139483?from=addon Meeting ID: 617 9713 9483 Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-05-16 09:00 - 15:00 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Tidsreservation förberedelse inför seminariet Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-05-19 09:00 - 16:00 B518 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Seminarium Tallqvist Susanna
Törnblom Cia
2022-05-19 09:15 - 16:00 D4106 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Seminarium (ergoterapeuter/socionomer) Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2022-05-25 09:00 - 15:00 Kunskapsutveckling och metodikens grunder KOMPENSATION: WORKSHOP för de som var frånvarande 5.5 - I ARCADA KLASS D4106 Tallqvist Susanna
Törnblom Cia
2022-05-25 09:00 - 09:30 D4106 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Tallqvist Susanna
Törnblom Cia
2022-05-25 13:00 - 15:00 D4106 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Tallqvist Susanna
Törnblom Cia

Kurs och studieplanssökning