Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är en tillräckligt god kunskapsbas för
att ge dig handlingsberedskap och förmågan att
självständigt bära ansvar i ditt yrkesliv.

Läranderesultat

Efter denna kurs förväntas du kunna

- förklara etiologin
- beskriva symptom, sjukdomsförlopp med
eventuella
komplikationer och prognos
- beskriva de vanligaste diagnostiska metoderna
- beskriva de vanligaste
behandlingsalternativen, dess
verkningsmekanismer, risker, bieffekter samt
interaktioner angående de vanligaste
inremedicinska sjukdomarna.

Innehåll

Luftvägsinfektioner
Astma och COPD
Hjärt- och kärlsjukomar
Stroke
Meningit och encefalit
Hypo- och hypertyreos
Parkinsons sjukdom
Reumatiska sjukdomar
Epilepsi
Diabetes

Förkunskaper

Studenten måste ha avklarat kursen i anatomi och
fysiologi

Kursen ersätter följande kurser

Medicinska ämnen I

Litteratur

Finns på ItsLearning

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Tentamen genomförs på itsLearning

Examinationskrav

Godkänd sluttentamen

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

enligt ItsLearning

Examinationsformer

  • 2021-03-05 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning