Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/503000/2021-2022/666">Fysioterapi 2021 - Hälsofrämjande verksamhet - avancerade studier</a>

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

Lärande samt kommunikativ och social kompetens
(allmänna)
Handlednings kompetens (professionsspecifik)
Terapeutiskt kunnande och hälsoteknologisk
kompetens (professionsspecifik)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Kan du planera, dosera, ordinera, bedöma och leda
ändamålsenliga hälsofrämjande motionspass för
olika målgrupper.

Kan du använda rytm och tempo på lämpligt sätt och
motivera samt kritiskt granska rörelseval vid
olika motionsformer och målgrupper.

Kan du tillämpa din kunskap inom träningslära och
terapeutisk träning till att utföra och bedöma
olika typs träning utifrån en individs förmåga och
behov.

Förstår du människokroppens struktur och funktion
under fysisk belastning i olika förhållanden och
kan tillämpa denna kunskap.

Kan du handleda och instruera på ett motiverande
sätt i olika miljöer.

Innehåll

-Centrala begrepp inom hälsomotion och
hälsokondition
-Rekommendationer för hälsofrämjande motion
-Muskelarbete och energi- och ämnesomsättning
under fysisk belastning
-Planering av hälsofrämjande motionspass
-Instruktion och evaluering av hälsofrämjande
motionspass

 • Vattengymnastik

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

IF-2-003 (0) - Människan i rörelse
IF-2-004 (0) - Hälsofrämjande, idrott och motion

Litteratur

Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. H. (2017). Motor control: &#8232;
Translating research into clinical practice (Fifth edition.). Wolters &#8232;
Kluwer.

Talvitie, U., Karppi, S. & Mansikkamäki, T. (2006). Fysioterapia (2.
uud. p.). Edita.

Relevanta forskningsartiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Färdighetsprov: Motionspass 5.4., 12.4. och 19.4. Vattengymnastik 8.4., 22.4., 29.4., 7.5

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1: Motionspass, godkänd målgruppsanalys, plan och
färdighetsprov motionspass (ledarskap) (vitsord 1-5)

Examination 2: Vattengymnastik, obligatorisk närvaro under ledda
vattengymnastikpass, godkänd plan och färdighetsprov
vattengymnastik (ledarskap) (vitsord 1-5).

Examination 3: Trimmi, obligatorisk närvaro (godkänd/underkänd)

Alla praktiska aktiviteter har obligatorisk närvaro mellan 80-100%.
Under 50% närvaro av praktiska timmar kan ej kompenseras. Kursens
alla uppgifter/delar bör vara avklarade godkänd före helhets vitsord
ges.

Lärare

 • Hellstén Kati
 • von Smitten-Stubb Karin

Examinator

von Hedenberg-Löfman Linnéa

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-07-31

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-14 09:15 - 10:45 D173 Hälsofrämjande motion Introduktion till planering av motionspass von Smitten-Stubb Karin
2022-03-16 09:15 - 10:45 D173 Hälsofrämjande motion Teori om hälsofrämjande motionspass von Smitten-Stubb Karin
2022-03-23 09:15 - 11:00 D275 Hälsofrämjande motion Praktisk övning von Smitten-Stubb Karin
2022-03-24 13:00 - 15:00 F249 Hälsofrämjande motion Teori för planering och utförande av motionspass von Smitten-Stubb Karin
2022-03-25 11:15 - 13:00 D282 Hälsofrämjande motion Teori och praktisk övning i hälsofrämjande motion von Smitten-Stubb Karin
2022-03-25 11:15 - 13:00 D281 Hälsofrämjande motion von Smitten-Stubb Karin
2022-03-25 11:15 - 13:00 D275 Hälsofrämjande motion von Smitten-Stubb Karin
2022-03-29 09:15 - 12:00 D275 Hälsofrämjande motion Planering av motionspass
2022-03-29 09:15 - 12:00 D281 Hälsofrämjande motion Planering av motionspass
2022-04-01 09:00 - 11:00 D173 Hälsofrämjande motion Eva-Lena Gästrin (Trimmi-del) Teori: simningens mekanik och simteknik
2022-04-01 11:00 - 15:00 Märsky Hälsofrämjande motion Simning/Vattengymnastik Hellstén Kati
2022-04-05 09:45 - 13:30 D275 Hälsofrämjande motion Motionspass: Arbis seniorgrupp OBS! Dubbelbokning med English Professional Communication presentationer. Välj presentationstiden så att tiderna inte överlappar varandra. von Smitten-Stubb Karin
2022-04-08 08:00 - 16:00 Märsky Hälsofrämjande motion Simning/Vattengymnastik Hellstén Kati
2022-04-08 09:00 - 11:00 D173 Hälsofrämjande motion Teori: Simhallens säkerhetsdokument (Eva-Lena Gästrin)
2022-04-12 09:45 - 13:30 D275 Hälsofrämjande motion Motionspass: Arbis senior grupp von Smitten-Stubb Karin
2022-04-19 09:45 - 13:30 D275 Hälsofrämjande motion Motionspass: Arbis seniorgrupp von Smitten-Stubb Karin
2022-04-21 14:15 - 15:45 D173 Hälsofrämjande motion Feedback och genomgång av examinationsuppgiften von Smitten-Stubb Karin
2022-04-22 08:00 - 16:00 Märsky Hälsofrämjande motion Simning/Vattengymnastik Hellstén Kati
2022-04-29 08:00 - 16:00 Märsky Hälsofrämjande motion Simning/Vattengymnastik Hellstén Kati
2022-04-29 09:00 - 10:30 D173 Hälsofrämjande motion Teori Eva-Lena Hellstén Kati
2022-05-06 08:00 - 16:00 Märsky Hälsofrämjande motion Simning/Vattengymnastik Hellstén Kati
2022-05-10 10:00 - 13:00 D275 Hälsofrämjande motion Motionsfrämjande gruppuppgift von Smitten-Stubb Karin
2022-05-10 10:00 - 13:00 M602 Hälsofrämjande motion von Smitten-Stubb Karin
2022-05-11 10:00 - 13:00 D275 Hälsofrämjande motion Motionsfrämjande gruppuppgift von Smitten-Stubb Karin
2022-05-11 10:00 - 13:00 M602 Hälsofrämjande motion von Smitten-Stubb Karin
2022-05-13 09:00 - 11:00 Hälsofrämjande motion Vattengymnastik: teori och gruppdiskussion Hellstén Kati
2022-05-13 12:00 - 15:00 Märsky Hälsofrämjande motion Detta tillfälle är reserverat för studeranden som behöver kompensera sin frånvaro från Trimmidelen och/eller vattengymnastiken. Kompensering krävs om (se även ItsLearning): Du varit borta från Trimmi delen Du varit 2 gånger borta från vattengymnastiken eller har inte lett vattengymnastik. Hellstén Kati
2022-05-17 10:00 - 13:00 D275 Hälsofrämjande motion Motionsfrämjande gruppuppgift von Smitten-Stubb Karin
2022-05-17 10:00 - 13:00 M602 Hälsofrämjande motion von Smitten-Stubb Karin
2022-05-20 08:00 - 16:00 Hälsofrämjande motion Simning/Vattengymnastik/ledarskap Hellstén Kati
von Smitten-Stubb Karin

Kurs och studieplanssökning