Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/503000/2021-2022/666">Fysioterapi 2021 - Människan i rörelse - grundläggande studier</a>

Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i fokus:

Lärande kompetens

Handledningskompetens

Fysioterapeutisk undersöknings och bedömnings kompetens

Kompetens i teamarbete

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Känner du till människans psykiska, fysiska och sociala utveckling
under hela livscykeln.

Kan du redogöra för människans utveckling av motoriska och
posturala kontrollen.

Kan du observera, analysera och beskriva motoriska färdigheter och
funktionsförmåga för personer i olika åldrar.

Kan du förklara och använda olika teorier och modeller som främjar
motorisk inlärning och har färdigheter att planera och lära ut
motoriska uppgifter utgående från god praxis

Känner du till teamarbetets möjligheter och utmaningar och är villig
fungera som en aktiv teammedlem

Innehåll

 • Teoretiska grunder i människans psykomotorisk utveckling från
  födsel till ålderdom, betoning i motorisk utveckling.
 • Teoretiska grunder i motorisk kontroll och inlärning samt
  kunskaper i grundmotoriken.
 • Praktiska motoriska övningar
 • Observation av människans psykomotorik

Kursen ersätter följande kurser

Människan i rörelse

Litteratur

Tentlitteratur:

Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. H. (2017). Motor control:
Translating research into clinical practice (Fifth edition.). Wolters
Kluwer.

Referens litteratur:

Ericsson, I. (2005). Rör dig - lär dig: Motorik och inlärning. SISU
idrottsböcker.

Erikson, E. H., Wentz Edgardh, M. & Erikson, J. M. (2004). Den
fullbordade livscykeln (4. utg.). Natur och kultur.

Everett, T. & Kell, C. (2010). Human movement: An introductory text
(6th ed.). Churchill Livingstone.

Sheridan, M. D., Sharma, A. & Cockerill, H. (2008). From birth to five
years: Children's developmental progress (3rd ed.). Routledge.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 18 timmar
 • Självstudier - 115 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Första Omtentamen 29.11.2021 Sista omtentamen under den allmänna omtentamsdagen 28.1.2022

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Godkänt skriftlig tentam och observation uppgift

Motoriska aktiviteter och
demonstrationer, obligatorisk närvaro (100 %). Under 50% närvaro
kan ej kompenseras.

Lärare

 • Hellstén Kati
 • Taskinen Topi

Examinator

Hellstén Kati

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-05-31

Omtentamensdatum

2022-01-28

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • 2021-10-28 - Tentamina
 • 2021-10-01 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-27 10:00 - 12:00 Människans utveckling och motorisk inlärning INTRODUKTION, obligatorisk närvaro Länken till zoom hittar ni på kursens ItsLearning sidor. Hellstén Kati
Taskinen Topi
2021-08-31 08:00 - 12:00 Motorik Taskinen Topi
2021-09-01 08:00 - 12:00 Motorik Taskinen Topi
2021-09-03 08:00 - 12:00 Motorik Taskinen Topi
2021-09-06 08:00 - 12:00 Motorik Taskinen Topi
2021-09-08 08:00 - 12:00 Motorik Taskinen Topi
2021-09-09 08:00 - 12:00 Motorik Taskinen Topi
2021-10-28 12:00 - 14:30 Människans utveckling och motorisk inlärning Boktent: Motor control Övervakad på zoom. Instruktioner på ItsLearning. Hellstén Kati
2021-11-29 13:00 - 15:30 Människans utveckling och motorisk inlärning Omtent 1: motor control Övervakad på zoom. Instruktioner på ItsLearning. Hellstén Kati

Kurs och studieplanssökning