Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

 • Studenten känner till orsaker, symptom,
  undersöknings-, behandlings- och
  rehabiliteringsprinciper vid vanligaste
  neurologiska sjukdomar, skador och handikapp.
 • Studenten förstår nervsystemets
  sensomotoriska kontroll hos friska och kan
  uppmärksamma de bortfallssymptom som uppstår
  vid neurologiska avvikelser .
 • Studenten fördjupar sin kunskap i motorisk
  kontroll och inlärning och övar sig i att
  bedöma den neurologiska patientens resurser och
  möjligheter.
 • Studenten kan tillämpa fysioterapeutiska
  träningsmetoder för att förbättra den
  neurologiska patientens rörelse- och
  funktionsförmåga.
  -studenten förstår rehabiliteringsprinciperna
  klientcentrering, multiprofessionellt teamarbetet
  och har ICF som teoretisk referens för
  rehabiliteringen

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten förstå
nervsystemets fysiologi för att rätt kunna
välja relevanta metoder för fysioterapeutisk
bedömning, träning, handledning och utvärdering
för personer med neurologiska sjukdomar och
skador.
Studenten förväntas kunna beakta olika
förflyttningstekniska aspekter. Studenten
förväntas kunna dokumentera
fysioterapiprocessen och fungera som en del i
ett multiprofessionellt team.
Studenten kan relatera till tidigare kunskap
och färdigheter och tillämpa dessa till
personer med neurologiska sjukdomar och skador.

Innehåll

Centrala nervsystemets sensomotoriska helhet
och dess reglering. Funktionsbortfall samt
deras betydelse för patienten.
Undersökning, bedömning, problemdefiniering,
målsättning, åtgärder och utvärdering vad
gäller den neurologiska patienten.
Olika neurologiska sjukdomar och skador: MS,
Stroke och Parkinson.

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi, biomekanik
Fysioterapeutiska bedömningar och metoder
Medicinska ämnen
KLinisk fysioterapi med inriktning på andning och
cirkulation samt klinisk fysioterapi med
inriktning på stöd- och rörelseorganen (tidigare
under kursnamnen: Inriktad fysioterapi I och II)

Mer information

Skriftlig tentamen Bedömning 0-5 som utgör
kursvitsordet
Efter avklarad teoridel om Stroke, har vi
simuleringsövningar, som är obligatoriska

Litteratur

KURS- OCH TENTAMENSBOK:
Lennon,S. Ramdharry, G. Verheyden,G. Physical
Management for Neurological Conditions 4th
Edition.2018. Elsevier

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 51 timmar
 • Seminarier - 6 timmar
 • simulering - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tentamen (vitsord 1-5)
Uppgifter under kursens gång godkänd/underkänd
Närvaro obligatorisk på seminarier och
praktiska lektioner samt Simulering

Lärare

Tallqvist Susanna

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 3

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • 2022-03-23 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 13:00 - 16:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Välkommen! Mål för kursen. ICF som bakgrund för rehabilitering. Case Petra. (Zoom föreläsning och grupparbete) Tallqvist Susanna
2022-01-19 13:00 - 16:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Dokumentering av rehabiliterings process; Patientberättelse och Goal attachment scale (GAS). (Zoom-föreläsning) Tallqvist Susanna
2022-01-26 13:00 - 16:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Stroke och TBI föreläsning . Övningar; viloställningar, röra sig i sängen, komma till sittande på sängkanten Tallqvist Susanna
2022-01-26 13:00 - 16:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Stroke och TBI föreläsning . Övningar; viloställningar, röra sig i sängen, komma till sittande på sängkanten Tallqvist Susanna
2022-02-02 13:00 - 16:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Föreläsning i Zoom: MS och Parkinson Tallqvist Susanna
2022-02-09 13:00 - 16:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Stroke. Övningar; Facilitering av gång Tallqvist Susanna
2022-02-09 13:00 - 16:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Stroke. Övningar; Facilitering av gång Tallqvist Susanna
2022-02-16 13:00 - 16:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 MS-föreläsning; Anpassande av övningar Tallqvist Susanna
2022-02-16 13:00 - 16:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 MS-föreläsning; Anpassande av övningar Tallqvist Susanna
2022-02-28 08:45 - 12:30 E488 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Tallqvist Susanna
2022-02-28 08:45 - 12:30 E487.3 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Tallqvist Susanna
2022-02-28 09:15 - 12:15 E487.2 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Simulering grupp 1 Tallqvist Susanna
2022-03-02 13:00 - 16:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Parkinsson-föreläsning; Anpassende av övningar Tallqvist Susanna
2022-03-02 13:00 - 16:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Parkinsson-föreläsning; Anpassende av övningar Tallqvist Susanna
2022-03-04 08:15 - 15:30 E487.3 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Tallqvist Susanna
2022-03-04 08:15 - 15:30 E486 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Tallqvist Susanna
2022-03-04 08:15 - 15:00 E487.2 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Simulering Grupp 2 kl 8.15-11.15 / Simulering Grupp 3 kl 12-15. Tallqvist Susanna
2022-03-10 08:00 - 16:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Eget arbete / Grupp arbete 8-13 / Hemtentamen kl 13-16 Tallqvist Susanna
2022-03-11 08:15 - 16:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Tid för grupparbete (utan lärare) Tallqvist Susanna
2022-03-14 12:15 - 16:00 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Seminarium / Presentation av grupparbete (Zoom) Tallqvist Susanna

Kurs och studieplanssökning