Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten genomför en
mindre undersökning på ett strukturellt och
metodiskt sätt. Studenten gör materialinsamling,
bearbetar material samt fördjupar sin kunskap i
att skriva sakprosa med tydlighet, språkriktighet
och stilistisk klarhet. Studenten fördjupar sina
kunskaper i att kritiskt granska och opponera ett
examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
- samla in grundmaterial till ett examensarbete på
ett strukturerat sätt.
- välja ändamålsenlig metod för att bearbeta och
analysera sitt material.
- diskutera och kritiskt granska sitt arbete samt
göra jämförelser till tidigare kunskap inom
området.
- presentera sitt resultat vid ett seminarium på
ett objektivt sätt.
- fungera som opponent till en annan student vid
ett seminarietillfälle.

Utöver detta deltar studenten i minst 5
examensarbetspresentationer.

Innehåll

Handledning, datainsamling, materialanalys,
rapportering, opponens.

Förkunskaper

Vetenskapsteori och Metodik, Examensarbete Idéfas,
Examensarbete Planfas

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Självstudier - 98 timmar
  • Seminarier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
- Presenterar ett färdigt examensarbete vid ett
seminarietillfälle.
- Opponerar ett annat examensarbete samt skriver
en opponenberätelse.
-Skriver ett godkänt mognadsprov.

Lärare

  • Arola Annikki
  • Haldin Denice

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning