Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus...

Läranderesultat

Kunskap:
Du kan identifiera och beskriva FN:s
hållbarhetsmål för samhällsutveckling samt
identifiera hur de relaterar till din bransch och
den nordiska samhällsutvecklingen.
Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och
grunderna i arbetsrätt, vilket ligger som grund
för den nordiska samhällsmodellen.
Branschspecifikt läranderesultat är: Du kan
redogöra för rättsstatsprincipen och grunderna
för
social- och hälsovårdens lagstiftning samt
arbetsrätt.
Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och
grunderna i arbetsrätt, vilket ligger som grund
för den nordiska samhällsmodellen.
Branschspecifikt läranderesultat är: Du kan
redogöra för rättsstatsprincipen och grunderna
för
social- och hälsovårdens lagstiftning samt
arbetsrätt.

Färdighet:
Du kan relatera dina kunskaper om hållbar
utveckling och etiska grundprinciper i
verklighetsnära fall utgående ifrån din egen
profession.
Du kan analytiskt och kritiskt diskutera teman
från aktuell samhällsdebatt i en social,
kulturell
och politisk kontext. 

Förhållningssätt:
tgående ifrån erhållen kunskap om hållbarhet och
etiska grundprinciper reflekterar du över de val
du gör i din profession.
Du reflekterar över hur du kan aktivt bidra till
din omgivning utgående från värderingar
relaterade
till den nordiska välfärdsmodellen.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Gruppuppgift Quiztester

Examinationskrav

3 Quiztester (30 %)
Gruppuppgift (50 %)
Individuell uppgift (20 %)

Lärare

  • Forss Mia
  • Gray Pamela
  • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (172 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 12:30 - 14:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69227277627   Meeting ID: 692 2727 7627   Join by SIP 69227277627@109.105.112.236 69227277627@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 692 2727 7627   Sigfrids Ingmar
2022-01-18 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Jocke Enkvist Sigfrids Ingmar
2022-01-20 13:15 - 14:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Jocke Enkvist Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/64078479466 Sigfrids Ingmar
2022-01-24 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Jocke Enkvist https://arcada.zoom.us/j/64078479466 Sigfrids Ingmar
2022-01-27 13:15 - 14:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Jocke Enkvist Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/64078479466 Sigfrids Ingmar
2022-01-31 12:30 - 14:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64346448696   Meeting ID: 643 4644 8696   Join by SIP 64346448696@109.105.112.236 64346448696@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 643 4644 8696   Introduktion till gruppuppgiften Sigfrids Ingmar
2022-02-02 13:00 - 14:30 Etisk och hållbar samhällsutveckling isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65287073801   Meeting ID: 652 8707 3801   Join by SIP 65287073801@109.105.112.236 65287073801@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 652 8707 3801   Anna Holmström Sigfrids Ingmar
2022-02-07 13:00 - 14:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64330071728   Meeting ID: 643 3007 1728   Join by SIP 64330071728@109.105.112.236 64330071728@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 643 3007 1728   Bengt Wahlström Sigfrids Ingmar
2022-02-09 13:00 - 15:30 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tidsreservering för arbete i grupp Sigfrids Ingmar
2022-02-14 12:00 - 14:30 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tidsreservering för arbete i grupp Sigfrids Ingmar
2022-02-16 12:00 - 14:30 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tidsreservering för arbete i grupp Sigfrids Ingmar
2022-02-21 12:00 - 14:30 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tidsreservering för arbete i grupp Sigfrids Ingmar
2022-02-23 12:00 - 14:30 Etisk och hållbar samhällsutveckling isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65365909682   Meeting ID: 653 6590 9682   Join by SIP 65365909682@109.105.112.236 65365909682@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 653 6590 9682   Tidsreservering för arbete i grupp Sigfrids Ingmar
2022-03-01 12:15 - 14:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tidsreservering för arbete i grupp Sigfrids Ingmar
2022-03-02 12:15 - 14:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tidsreservering för arbete i grupp Sigfrids Ingmar
2022-03-07 12:00 - 14:30 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tidsreservering för arbete i grupp Sigfrids Ingmar
2022-03-09 12:00 - 14:30 Etisk och hållbar samhällsutveckling Tidsreservering för arbete i grupp Sigfrids Ingmar
2022-03-23 12:00 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Presentation av gruppuppgifter Forss Mia
Kiukas Carina
Savolainen Jari
Sigfrids Ingmar
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine

Kurs och studieplanssökning