Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/503000/2021-2022/666">Fysioterapi 2021 - Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle</a>

Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
Lärande- och karriärkompetens
Teknologisk kompetens

Läranderesultat

Du har en förståelse för skillnaden mellan data,
information och kunskap. Du har en förståelse för
relationen mellan kontinuerligt lärande och
karriärutveckling. (Kunskap)
Du kan identifiera och utnyttja relevanta
teknologiska lösningar och verktyg som främjar
lärandet&#8239;inom din bransch. (Kunskap)
Du tillämpar grunderna för självstyrt och
självreglerat lärande. (Färdighet)
Du kan sätta upp realistiska mål för din pågående
studieenhet och du kan identifiera lämpliga lär-
strategier för att uppnå dina mål. (Färdighet)
Du kan etiskt och självständigt följa och tillämpa
teknologiska och övriga relevanta&#8239;grundläggande
säkerhetsaspekter&#8239;inom din bransch&#8239;och under dina
studier på Arcada. (Färdighet)
Du beaktar planeringens betydelse för att uppnå
dina mål i pågående studieenhet.&#8239;Du kan förhålla
dig öppet, nyfiket och kritiskt till
data,&#8239;information och kunskap. Du tar ansvar för
studiegruppens gemensamma lärande.
(Förhållningssätt)
Du&#8239;förhåller dig öppet nyfiket och kritiskt och
ansvarsfullt till teknologi och digitala
tillämpningar i både din bransch och samhället.
(Förhållningssätt)

Innehåll

Introvecka för studier på ARCADA
Studiefärdigheter
IT färdigheter
Första hjälp

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Introduktion till högskolestudier

Litteratur

Allt material publiceras på itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 25 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Självstudier - 50 timmar
  • Nätbaserade - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Godkänd reflektionsdagbok
Godkänd demonstration i Första Hjälp
Självrättande uppgifter på itslearning

Bedömning: Godkänd ? underkänd

Lärare

von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-23 10:00 - 11:00 Välkommen till Arcada Maria Enoksson is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67440681016   Meeting ID: 674 4068 1016   Join by SIP 67440681016@109.105.112.236 67440681016@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 674 4068 1016   Arola Annikki
Enoksson Maria
Kiukas Carina
Peri Heidi
Ring Joachim
Söderström Eivor
Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-08-23 11:15 - 15:00 Teknologi och lärande Introdag vonhedea@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64346670523?from=addon Meeting ID: 643 4667 0523 Join by SIP 64346670523@109.105.112.236 64346670523@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 643 4667 0523 Enoksson Maria
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-08-23 15:15 - 15:45 Information om studerandekåren ASK https://arcada.zoom.us/s/64814863904 Or join meeting with the following methods Join from an H.323/SIP room system H.323: 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 648 1486 3904 SIP: 64814863904@109.105.112.236 64814863904@109.105.112.235 Enoksson Maria
2021-08-24 13:00 - 14:00 Information om språkstudier Ulrika Rancken is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68966095047?from=addon Meeting ID: 689 6609 5047 Join by SIP 68966095047@109.105.112.236 68966095047@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 689 6609 5047 Rancken Ulrika
2021-08-25 11:00 - 12:00 Globala kompetenser Globala kompetenser/soft skills gör dig attraktiv på den framtida arbetsmarknaden då de efterfrågas av arbetsgivarna och förbereder dig för kontinuerligt lärande. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64544321137?pwd=U1pNK3QvZW91N2pvN2kvOFJhSU16UT09 Meeting ID: 645 4432 1137 Passcode: 760389 Join by SIP 64544321137@109.105.112.236 64544321137@109.105.112.235 Löv Monica
Slotte Sandra
2021-08-25 13:00 - 13:30 Information om ämnesföreningen HOSK Maria Enoksson is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66893459091   Meeting ID: 668 9345 9091   Join by SIP 66893459091@109.105.112.236 66893459091@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 668 9345 9091   Enoksson Maria
2021-08-25 13:45 - 14:45 Stöd i studierna Welcome to join zoom-meeting: https://arcada.zoom.us/j/62310277459 Höglund Maria
Kalland Astrid
2021-08-25 15:15 - 15:45 Teknologi och lärande Introduktion till studieenheten Teknologi och lärande Carina Kiukas is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Intro Teknologi och lärande HV och Vård Time: Aug 25, 2021 03:15 PM Kiev Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61414331073 Meeting ID: 614 1433 1073 Join by SIP 61414331073@109.105.112.236 61414331073@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 614 1433 1073 Kiukas Carina
Mannevaara Pauleen
2021-08-26 10:30 - 12:00 Teknologi och lärande Maria Enoksson is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64861457169 Meeting ID: 648 6145 7169 Join by SIP 64861457169@109.105.112.236 64861457169@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 648 6145 7169 Amanuensinfo Enoksson Maria
2021-08-30 12:30 - 15:30 D281 Teknologi och lärande Gruppträff 1: Introduktion till professionen Grupp B kl.12.30-14.00 / Grupp A 14.00-15.30 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-08-30 12:30 - 15:30 D282 Teknologi och lärande von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-09-21 08:00 - 10:00 E385 Teknologi och lärande Informationssökning Nyström Janne
2021-09-21 11:00 - 14:00 D281 Teknologi och lärande Gruppträff 2: Hur använder jag mina styrkor? Grupp A: kl. 11.00-12.30 / Grupp B: kl. 12.30-14.00 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-09-21 11:00 - 14:00 D282 Teknologi och lärande von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-10-13 09:00 - 12:00 D282 Teknologi och lärande Gruppträff 3: Gruppdynamik - lärande i grupp Grupp B: kl. 9.00-10.30 / Grupp A: kl. 10.30-12.00 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-10-13 09:00 - 12:00 D281 Teknologi och lärande Gruppträff 3: Gruppdynamik - lärande i grupp Grupp B: kl. 9.00-10.30 / Grupp A: kl. 10.30-12.00 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-10-13 13:00 - 14:00 Teknologi och lärande Återkoppling av enkäten ''Information och lärande'' Se ytterligare info på itslearning Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61803911822?pwd=TDQ0U2x4R2I1ajhRaVlpVU02a3pMUT09 Meeting ID: 618 0391 1822 Passcode: 867294 Ståhl Tore
2021-10-19 13:00 - 14:00 B518 Teknologi och lärande Återkoppling till enkäten ''Information och lärande'' Ståhl Tore

Kurs och studieplanssökning