Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar dig
kompetenser och färdigheter som hjälper dig att
studera målmedvetet, självständigt och
framgångsrikt vid Arcada, och att utvecklas i
din karriärhantering.

Under kursen betonar vi följande specifika
kompetenser:
Lärandekompetens
Digital kompetens
Informationskompetens
Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandemål

Lärandekompetens

Du skapar dig en realistisk uppfattning
om vad det betyder att studera i en högskola
Du lär dig att använda olika
tillvägagångssätt och strategier för att
utveckla dina sätt att lära dig
Du lär dig att självstyrt, dvs. utan
yttre påminnelse eller kontroll, kunna
organisera och upprätthålla motivation för dina
studier, samt att ta ansvar för att sätta igång
och följa upp ärenden som berör dig
Du lär dig att förstå betydelsen av
livslångt lärande för din egen karriärhantering
Du vet vilka stödformer och vilken
service Arcada erbjuder för att hjälpa dig i
ovanstående

Digital kompetens

Du skapar dig en uppfattning om vad
digital kompetens innebär och vikten av att
utveckla den under dina studier
Du utvecklar en färdighet att
självständigt lösa problem och utmaningar som
uppstår när det gäller digital information,
kommunikation och produktion.
Du lär dig behärska de mest
grundläggande verktygen och funktionerna för att
kunna studera, kommunicera och skapa material
under dina studier.

Informationskompetens

Du bekantar dig med Arcadas bibliotek
och lär dig grunderna i informationssökning för
att självständigt kunna söka fram tillförlitlig
vetenskaplig information och litteratur för dina
studier, t.ex. kursböcker och vetenskapliga
artiklar inom det egna studieområdet.
Du får färdigheter i hur du utvärderar
och använder den information du hittar, t.ex.
hur du hänvisar till litteratur och forskning i
dina egna arbeten utan att riskera att du bryter
mot upphovsrätten eller plagierar.

Kommunikativ kompetens

Du introduceras till vetenskapligt
skrivande
Du introduceras till Arcadas skrivguide

Innehåll

Lärandekompetens

o Tidshantering och planering
o Uppskjutande, undvikande och motivation
o Stresshantering
o Studieteknik
o Karriärhantering och framtidskompetens
o Stöd för dina studier och ditt lärande-
Arcadas service och stödformer

Digital kompetens

o Introduktion till digital kompetens
o Digital innehållsproduktion
o Kollaboration och samarbete

Informationskompetens

o Informationskällor
o Planera informationssökningen
o Sökteknik
o Att söka studielitteratur (Arcada Finna
och Libguides)
o Att utvärdera och använda sökresultatet
o Upphovsrätt

Kommunikationskompetens

o Vetenskapligt skrivande
o Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Mer information

Delen digital kompetens är en nätbaserad studie
med uppgifter som ska göras varje vecka. Det
erbjuds även dropin.

Studieaktiviteter

Tester och uppgifter
Reflektionsrapporter
Kontaktundervisning 2x90 min

Litteratur

Kursmaterial med artiklar och filmer
Support.office.com
Kopiraittila Högskola
Arcadas nätsidor

Skrivguide
Studieguide

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 27 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivt deltagande i lektioner och
lärartutorering,
som påvisas i form av reflektionsdagbok.

Rapport/lärdagbok

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Hagström Sarah
 • Kokko Anne
 • Levälahti Filip

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Höst

Examinationsformer

2019-10-27 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning