Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Förkunskaper

Deltagit i följande kurser: Patientsäkerhet och evidensbaserat vårdande, Medicin 1, Klinisk vårdlära Avklarade kurser: Praktik inom kliniska vårdlärans grunder godkänd, Läkemedelslära och räkning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Självstudier - 50 timmar
  • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Vahderpää Satu
  • Villikka Denise

Examinator

Villikka Denise

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning