Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom att: - känna till och förstå de yrkesetiska principer som styr ergoterapeutens arbete - vara medveten om ergoterapins värdegrund. Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - få en förståelse för aktivitetsbegreppets centrala betydelse inom ergoterapin - få en grundläggande förståelse för professionens teoretiska grund - få en förståelse för individen ur ett holistiskt perspektiv. Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapiprocessen genom att: - få en förståelse för den process som styr ergoterapeutens praktiska arbete.

Läranderesultat

- kunna redogöra för ergoterapeutens yrkesetiska principer vad gäller förhållandet mellan ergoterapeut och klient. - Har en grundläggande förståelse för hur man inom ergoterapin ser på begreppet människa, aktivitet och miljö. - Känner till yrkets historia och utveckling - Kan beskriva aktivitetens betydelse för eget välbefinnande - kan namnge ergoterapiprocessens olika delar samt redogöra för dess centrala innehåll - är bekant med ergoterpeutens olika arbetsuppgifter.

Innehåll

Ergoterapeutens verksamhetsområde, arbetsinnehåll och yrkesetiska kod, begrepp inom ergoterapi, ergoterapiprocessen, ergoterapins historia och filosofi, aktivitet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursen ersätter följande kurser

Grundkurs i ergoterapi

Mer information

Handledning, praktisk undervisning samt seminarier är obligatoriska Vid eventuell frånvaro hanteras detta individuellt i samråd med kursansvarig. Ofta blir det fråga om en komplettering av frånvaron i form av ytterligare skriftliga uppgifter.

Litteratur

Referenslitteratur: Eklund, Mona Gunnarsson, Birgitta Leufstadius Christel red. 2010 Aktivitet och relation, mål och medel inom psykosocial rehabilitering.Studentlitteratur AB. Lund Holma, T. 2007. Sähköinen potilaskertomus tuo haasteita dokumentoinnille. I: Toimintaterapeutti 2/07. s 20 - 22. Joutsivuo, T. ed. 2005. Mistä toi on tullut. Suomalaisen toimintaterapian historia. Helsingfors. Edita. Kielhofner, G. 2007. A model of human Occupation: Theory and Application. 4rd ed. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins Kielhofner, G. 2002. Conceptual Foundations of Occupational Therapy. 3uppl., Philadelphia: F. A. Davis. Marttila, V. 2007. Teorian ja käytännön kohtaaminen toimintaterapiassa - Asiantuntijuus ja kliininen ajattelu I:Toimintaterapeutti 3/07. s.10 - 12. Mosey, A-C. 1986. Occupational Therapy- Configuration of a Profession. New York: Raven Press. Reed,L & Sanderson, S.N. 1992. Concepts of Occupational Therapy. Fourth Ed. Townsed, Elizabeth. 2002. Enabling Occupation. An Occupational Therapy perspective. Townsend,E. , Polatajko, H. 2007. Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-Being & Justice through Occupation. Ottawa:CAOT Publications ACE.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 41 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 14 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 16 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1) Skriftlig rapport över intervju genomförd med ergoterapeut på fält samt muntlig presentation vid seminarium.(Par/grupp uppgift)Bedömning i skala 1- 5 2) Individuell uppsats utgående ifrån begreppet aktivitet.Bedömning i skala 1-5 Bedömning i skala 1-5. . Kriterier för bedömning: Beskrivning, bearbetning,värdering, litteratur, språk och formalia.

Lärare

Arell-Sundberg Marina

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-11-26

Kursens tidtabell

30.08.2012 10:15 - 11:45 B328 Introduktion till kursen 30.08.2012 13:00 - 15:30 A311 Föreläsning 1: ET:n - vem är det + nätarbete 31.08.2012 09:15 - 11:45 B328 Föreläsning 2: ET: ideologi och paradigm 31.08.2012 12:30 - 16:00 Eget arbete/ grupparbete historik 03.09.2012 8:45 - 12:30 Självstudier/grupparbete ET-historia 04.09.2012 08:30 - 11:00 B328 Presentation av grupparbete 05.09.2012 08:30 - 11:45 B328 Ergoterapins grundantaganden 13.09.2012 09:15 - 11:30 D4110 Ergoterapi och etik 11.09.2012 08:30 - 10:00 E493 Praktiska övningar/ grundantaganden 12.09.2012 09.15 - 11.45 Självstudier/ Et på nätet/Intervjuguide 19.09.2012 09:15 - 11:45 B522 ET:s modeller CMPO-E och PEOP 24.09.2012 8:30 - 11:30 Självstudier/Sammanställning av artikel 25.09.2012 10:00 - 11:30 C350 Diskutek/presentation 28.09.2012 09:15 - 11:45 D275 Praktiska övningar (klä gärna om) 01.10.2012 09:15 - 11:30 B325 Et:s modeller MoHO 02.10.2012 08:30 - 11:00 B328 ET och begreppet hälsa 05.10.2012 08:15 - 11:30 självstudier/ idividuellt examinationsarbete/intervjun 10.10.2012 09:00 - 12:30 A406 Handledningar gruppvis/intervjuguide 9.00 - 9.30 Grupp 1 9.30 - 10.00 Grupp 2 10.00 - 10.30 Grupp 3 10.30 - 11.00 Grupp 4 11.00 - 11.30 Grupp 5 11.30 - 12.00 Grupp 6 12.00 - 12.30 Grupp 7 18.10.2012 12:15 - 16:00 Intervjuer 19.10.2012 12:15 - 16:00 Intervjuer/rapportskrivning 25.10.2012 12:30 - 15:00 B328 Seminarium

Examinationsformer

 • 2012-10-25 - Demonstrationer och presentationer
 • 2012-10-19 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning